Jobber for å trekke resten av byggebransjen i grønn retning

I Forbo Flooring har miljøvennlige løsninger vært normen i mange år. Slik jobber de for å trekke resten av bransjen i grønn retning. Når Forbo Flooring skal gjøre innkjøp fra leverandører så er det første spørsmålet, uansett, om de er et Miljøfyrtårn.

– Er svaret nei, er de i utgangspunktet ikke aktuelle, forteller Morten Aarhus, som er daglig leder i Forbo Flooring.

Han forteller at ved å stille et slikt krav så vet de at leverandøren har vært gjennom en prosess som har ført til at de garantert har redusert sitt fotav-trykk og har orden i sitt HMS-arbeid. Selskapet stiller også strenge krav til dokumentasjon og at tjenestene eller produktet er miljøsertifisert.

Les hele artikkelen her.

Bygg og Handel

Ønsker du å annonsere i
e-magasinet Bygg og Handel?

Bygg og Handel sendes bredt ut til våre medlemmer i Virke Byggevarehandel og Virke Byggenæringen – omtrent 4.500 virksomheter i tillegg til andre abonnenter.

Kontakt oss hvis du ønsker å annonsere.

Ønsker du å få bladet kostnadsfritt tilsendt?

Bestill bladet her!

Produktdokumentasjon

På DIBKs nettsider finner du en veiviser for produktdokumentasjon. Denne hjelper deg med å finne kravene for å kunne omsette en byggevare. Svar på spørsmålene for å finne ut om dokumentasjonen er i orden, eller om det er noe som mangler.

Veiviseren er laget for alle produsenter, importører og distributører av byggevarer i Norge.

I veiviseren er det valgt ut 20 produkter DIBK ofte får spørsmål om. Den er imidlertid ikke uttømmende.

Felles klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser

Oslo kommune skal være en krevende kunde – utfordre leverandørmarkedet til nytenkning og omstilling gjennom dialog, samhandling og samskaping.

Mål: Redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

Bygg- og anleggssektoren står for om lag 30 prosent av utslippene knyttet til transport i Oslo. Utslipp er knyttet til

tungtransport, anleggsmaskiner og oppvarmingssektoren.

Oslo kommune anskaffer for totalt 26 milliarder i året, hvorav ca 10 milliarder i bygg- og anleggsektoren – dette utgjør et stort bidrag av klima- og miljøbelastning til byen.

Les mer: Oslo kommunes klimamål krever
kutt i alle sektorer