Optimera samler all bærekraft i Miljøfyrtårn

– Vi er ikke alltid de første, men det er viktig for oss å ha kontroll på det vi sier vi har kontroll på. Vi skal ikke skryte av at vi er bærekraftige før vi vet at vi er det, fastslår direktør forretningsutvikling, Odd Treffen. Nå samler Norges største byggevareaktør alt under paraplyen Miljøfyrtårn.

MORTEN KRISTIANSEN

– Grunnlaget for at vi går for Miljø-fyrtårn-sertifisering er at vi over mange år har vært veldig gode på mange elementer innenfor miljø. Vi så et helt tydelig behov for å forenkle hverdagen for oss selv for å finne en måte som vi, med et bevis, kunne fortelle at «dette kan vi – dette har vi kontroll på», sier Treffen.

Han forteller at Optimera har mange store kunder som gjennom flere år har stilt krav på områder som for eksempel transport, produktdokumentasjon, avfallshåndtering etc.

– Sertifiseringen var rett og slett et svar for å strukturere opp miljøarbeidet vårt, og få det inn i en kontekst og oppsett som var enkelt å forklare – ikke minst for alle ansatte i Optimera. Får man et spørsmål fra en kunde, kan man svare med sertifiseringen, i stedet for å lete etter dokumentasjon.
 
Bærekraft eksploderte i 2019
Selv om Optimera har jobbet mye med enkeltelementer innenfor miljøparaplyen, var det først i fjor selve bærekrafts-diskusjonen kom for fullt.
 
– Bærekraft som tema i Optimera har hatt en ekstrem utvikling gjennom 2019. Vi har hatt et økende miljøfokus gjennom flere år, men i samfunnet generelt – også i Optimera  – har det eksplodert det siste året, sier Treffen.

Han forteller at Optimera, som mange andre, fikk med seg at FN kom med sine 17 bærekraftsmål i 2015, men at de da ikke reflekterte så mye over hvordan disse målene påvirket dem – og hvor mye Optimeras virksomhet påvirket de forskjellige bærekraftsmålene.

– Men etter hvert ble det mer og mer synlig ved konkrete spørsmål fra kundene i anbudsforespørsler: Hva gjør
dere for å svare på bærekraftsmål nummer 13…?
 
– Da får man noe konkret å forholde seg til opp mot bærekraftsmålene, og vi har jobbet med basis i det: Sett på det vi har gjort, og sett hvilke av målene som er de viktigste vi påvirker – og bygd strukturen vår rundt det.
 
Miljøfokus er lønnsomt
Treffen er klar på at når kundekravene kom så tydelig, ble også miljøarbeidet strategisk.
 
– Vi har fokus på å sørge for at dette arbeidet også gir oss en lønnsomhetsgevinst. Det er for eksempel lønnsomt å spare energi, sortere avfall, og minimere avfall. Det er også lønnsomt å fokusere på bærekraftige tekniske løsninger i byggene og det er viktig å synliggjøre den totale lønnsomheten i å prefabrikkere en stor del, kontra å plassbygge.
 
– Bærekraft er også rett vare i rett mengde til rett tid og fyllingsgrad på bilene. Alle de nevnte elementene kan gi økt lønnsomhet, fastslår Treffen.

Han legger til at Optimera nå, for første gang, jobber med et bærekraftregnskap som vil bli presentert som en del av årsrapporten for 2019.

En fantastisk sertifisering
Fokus på miljø og bærekraft, og Miljø-fyrtårnsertifiseringen har blitt positivt mottatt internt i organisasjonen, spesielt fra de som har direkte kontakt med kundene. Timingen for sertifiseringen har vært bra, ifølge Treffen.

Etter at hovedkontoret nå er Miljø-fyrtårn-sertifisert skal alle andre Optimera-foretak sertifiseres i tur og orden.

– Først ut er Optimera og Montér, både egeneide og forhandlere, region for region. Deretter følger Flisekompaniet og Hansmark, forteller Treffen.
 
– Hva er gangen i en slik prosess for eksempel for et Montér byggevarehus?
 
– Vi er sertifisert etter hovedkontormodellen. Det vil si at vi har sertifisert mange av driftsrutinene våre. En stor del av miljøfyrtårnsertifiseringen handler om HMS – hvor helse og sikkerhet kanskje har vært viktigere en M-en i midten. Alt dette er sentralisert i Optimera.
 
– For den enkelte enhet er det et sett med kriterier som skal oppfylles: Man skal ha en miljøansvarlig, en avfalls-håndteringsansvarlig, man skal gjøre sine risikovurderinger, man skal kildesortere og måle kildesorteringsgraden – og det er rutiner på transport og bilbruk.

SKAL VÆRE BEST I KLASSEN: Direktør forretningsutvikling, Odd Treffen, er godt fornøyd med miljø- og bærekraftsarbeidet i Norges største aktør innenfor byggevarer. (Foto: Morten Kristiansen)

– Det er en fantastisk sertifisering satt opp i mot ønsket om å ha orden, fastslår Treffen. På spørsmål om sertifiseringen vil by på en oppgradering i forhold til førsituasjonen sier Treffen at det er en perfekt mulighet for å stramme opp i eksisterende rutiner.

– Dette er ingen revolusjon, dette handler om å sette ting i system, konkluderer han.

Konverterer til el
Av allerede eksisterende miljøtiltak, som for eksempel transport og bilbruk, pågår det en utskifting av servicebiler fra fossilt drivstoff til elektrisk. Optimera leier inn varetransporttjenester hvor det er kontraktsfestet krav om minimum euroklasse på bilene. Selskapet eier nå kun syv biler av den totale trans-portflåten, biler som skal konverteres i henhold til eksisterende miljøkrav. Der det er hensiktsmessig skal all service-og firmabil over tid konverteres til el.

Fokus på riktig emballasje
Et pågående tiltak i hele næringslivet er redusert plastbruk. Optimera her ennå ikke tatt Plastløftet i regi av Grønt Punkt Norge.

– Men det ligger i planene våre. Vi jobber mye med plast og emballasjereduksjon. Den største kilden til plastavfall er inngående emballasje, så der ser vi på løsninger som kan redusere, minimere og fjerne behovet for plast, sier Treffen.

Optimera har allerede skiftet ut all egen emballasje og gått over til en fargeløs folie med minimalt med trykk, produsert av resirkulert råvare. Treffen påpeker at trevirkeavfall er den aller største utfordringen i byggevarebransjen, og selskapet jobber med løsninger for bedre nedstrømsløsninger for treflis.

– Skal vi få utnyttet den ressursen som ligger i avfallsfraksjonen trevirke må det produseres nye byggevarer av råstoffet. Det er et spennende område, og noe vi ser på.
Skal være ledende
Optimera er også på ballen når det gjelder overskuddsmarkedet og svinn. Nyetablert Tørn.no er på radaren hos direktøren for forretningsutvikling.
– Den type løsninger er høyaktuelle. I et bærekraftsperspektiv er det ekstremt viktig å forhindre svinn. Men den aller største barrieren for bransjen er ombruk, med mange utfordringer knyttet til håndtering og dokumentasjon – og noen bekymringer rundt beskaffenheten til produktene. 
 
– Skal Optimera ta en ledende posisjon også innenfor bærekraft og miljø?
– Svaret på det er ja! Målet er å være ledende, det er en forutsetning for å kunne utvikle oss videre. Målet med bærekraft generelt sett er å skape et mer bærekraftig selskap, som innebærer at selskapet skal ha en grunnleggende sunn inntjening og et lavest mulig CO2-avtrykk. Vårt mål er å være en attraktiv del av verdikjeden, som betyr at vi må drive mer bærekraftig for å opprettholde den posisjonen, fastslår Treffen.