Tørn.no:

Slår et slag for bærekraftig svinnreduksjon

Den nettbaserte markedsplassen Tørn.no skal hjelpe byggevarehandelen med å bli kvitt overskuddsvarer. I løpet av året håper gründer Anjali Bhatnagar på at 100 byggevarebutikker er inkludert i tjenesten.

MORTEN KRISTIANSEN

Tørn.no ble lansert i midten av mars, i første omgang med fem Neumannbutikker på Vestlandet ombord. Pilotperioden er kort for systemet er grundig testet internt.

Tørn.no maler et klassisk bilde på hvor raskt en digital løsning kan levere en løsning på et problem. Gründer Anjali Bhatnagar leste om problematikken rundt overskuddsvarer i august i fjor, og dermed gikk startskuddet.

Konseptet og behovet oppsto fordi svinn i forbindelse med overskuddsvarer er et stort problem i byggevarebransjen, og en ganske stor andel av svinnet består av produkter som er nye og kurante.

Det kan være feilbestillinger, returvarer, restpartier av sesongvarer eller «utgåtte» trendvarer.

– Man prøver å sette disse produktene på tilbud i butikk, men ting blir ofte ikke solgt. For når kundene kommer i butikken, vet de ofte allerede hva de skal ha. Dermed blir produktene stuet bort på langtidslager, kastet eller brent, sier Bhatnagar.

Er ikke en konkurrent
Hun forteller at overskuddsvareproblematikken – varer som ikke blir solgt og som må skrives ned ved årsslutt – utgjør mellom 7 og 15 prosent av den totale butikkomsetningen.

– Og det er gjerne de mindre butikkene som har mest svinn. Jeg ble overrasket over at omfanget var så stort, fastslår Bhatnagar.

Konseptet Tørn.no skal gi byggevarebutikkene en felles markedsplass for å kunne få solgt overskuddsvarer, og dermed også redusere eget svinn.

– Tørn er ikke en konkurrent av byggevarehandelen.

– Tørn.no er en online markedsplass for byggevarebransjen hvor byggevarekjedene, byggevarehus og entreprenører kan legge ut sine overskuddsvarer for salg til både proffe og private kunder over hele landet, forteller Bhatnagar.

Hun presiserer at Tørn ikke er en konkurrent av byggevarehandelen.

– Vi skal ikke eie noen varer. Vi eier en plattform som hele bransjen kan bruke. Stort sett alle butikker har egne fysiske tilbudstorg, men utfordringen er ofte at overskuddsvarer er spesifikke – både selve varen og omfanget – så sannsynligheten for å få solgt dem er større hvis man går sammen og lager et stort marked.

Full NOBB-integrasjon
Bhatnagar mener at Tørn.no fint kan leve i sameksistens med butikkenes egne tilbudstorg og «outlets» ala den som Gausdal landhandleri har etablert.

– Blir ikke varene solgt der, kan de bruke oss – og få en markedsføring som ikke bare omfatter egne kunder, men alle kunder i hele landet.

Gründeren er opptatt av at prosessen med å legge ut varer for salg skal være så enkel som mulig. Tørn.no er integrert med NOBB slik at en vareannonse enkelt kan lages. Varen forblir i den butikken den ligger, og kunden kan betale online og hente i butikk – eller på sikt – bestille frakt som en del av tjenesten.

Ser butikken en vare som ikke har flyttet seg på for eksempel seks måneder, kan NOBB-nummer skannes og bilde mv. hentes inn automatisk. Butikken kan deretter legge inn kvantum og pris.

– Vi anbefaler at hvis det skal ha en hensikt må det være minimum 50 prosent avslag i forhold til opprinnelig pris. Verdiforslaget vårt er at man får tilbake noe på det man uansett har skrevet ned. Dessuten sparer man kostnader på lagring og gjenvinning.
 
– Det vil også oppstå en mersalgsmulighet når kunden kommer til butikken for å hente det man har kjøpt, spesielt om man kommer til en butikk man vanligvis ikke bruker.

Har utarbeidet rutiner
Bhatnagar forteller at mottakelsen på konseptet har vært kjempepositiv, og at Tørn.no har initiert dialog med de fleste aktørene på hovedkontornivå. Der ser man at overskuddsvareproblematikken ikke kan løses med en kjedes egen, sentrale nettløsning.

– Dermed blir vi en ekstra kanal, sier hun og legger til at det i praksis vil være opp til hver enkelt byggevarebutikk å bruke Tørn.no – så lenge de har en velsignelse fra hovedkontoret.

Hos første kunde ut, Neumannbutikkene på Vestlandet, har Tørn utarbeidet rutiner for hva som er den mest hensiktsmessige plasseringen av varer, merking, mv. for å selge overskuddsvarer via markedsplassen.

Etterhvert vil også Tørn-omsetningen integreres med back office-systemene, men i første omgang får butikkene en oversikt over salget, som må punches inn manuelt.

Ser mot 100 butikker Inntektsmodellen til Tørn.no er at de tar 20 prosent av den enkelte butikks omsetning via portalen, slik at plattformen kan utvikles kontinuerlig.

Markedsføring av Tørn.no overfor privatmarkedet skal skje blant annet via Facebook.

– Etter at vi har fått kritisk masse skal konseptet «gå av seg selv», men nå handler det om å få nok varer på portalen, kontinuerlig. Mot proffmarkedet henvender vi oss til medlemsorganisasjonene som for eksempel Byggmester-forbudet, slik at de kan informere alle sine medlemmer.

VIL HJELPE BRANSJEN MED SVINN: Tørn-gründer Anjali Bhatnagar mener potensialet for Tørn.no er kjempestort. Ved årsskiftet håper hun av minst 100 byggevarebutikker har sluttet seg til den nye markedsplassen for overskuddsvarer. (Foto: Tørn)

– Hva er ambisjonene deres på litt sikt?
– På slutten av året er det kanskje 100 byggevarebutikker med, og flere entreprenører. Volumet vil nok komme fra butikkene.
 
– Hva kan være «showstoppere»?
– Det kan være at butikkene og kjedene ser dette som en konkurrent til egen virksomhet, for det er jo hard konkurranse der ute. Vi skal ikke være en konkurrent. Men blir aktørene låst i konkurranse og «redsel», kan det være en stopper.

Et bærekraft-tiltak
Dugnad og bærekraft er to sterke begreper i dagens nyhetsbilde. Bhatnagar påpeker at mange av bærekraftinitiativene er langsiktige og ressurskrevende prosjekter.

– Drivkraften for oss er bærekraft: Alle må ta sin tørn ved å redusere svinn. Med andre ord en felles dugnad for å håndtere problematikken.

– Mener man noe med å bli mer bærekraftig er jo dette noe av det første man kan begynne med. Man slipper all utvikling og man kan treffe hele markedet, ikke bare sine egne kunder, fastslår Bhatnagar.