ESG – hva er nå det?

Forkortelsen ESG står for Environmental Social Governance. Men hva betyr det? Og hva er egentlig forskjellen på ESG og CSR? Leder av miljøforumet i Virke byggevarehandel, og miljøsjef i Løvenskiold Handel, Heidi Lyngstad oppklarer.

ESG eller Environmental Social Gouvernance beskriver bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, i tillegg til eierstyring.

– ESG er i bunn og grunn akkurat det samme som etisk handel, forteller Heidi Lyngstad, leder av miljøforumet i Virke byggevarehandel.

Her hjemme har regjeringen oppnevnt et etikkinformasjonsutvalg. Utvalget har skrevet en rapport som omhandler åpenhet i leverandørkjeder og i rapporten diskuteres det om næringsdrivende skal pålegges informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

Klimameldingen
Regjeringens klimamelding viser at vi kan forvente at det stilles krav om åpenhet og rapportering på klima- og miljøprestasjoner. I dette ligger dokumentasjon på HMS, opprinnelsesland, sertifiseringsordninger, lønns- og arbeidsforhold og miljøpåvirkning. Kravene stilles både til egne virksomhet og nedover i leverandørkjedene.

I handelen vil det være mange som etterspør dette og til tross for at vi kanskje ikke stiller de samme spørsmålene er vi allikevel ute etter de samme svarene.

Med dette som bakteppe har Miljøforumet i Virke byggvarehandel satt i gang jobben med å få på plass en felles plattform for arbeidet med å jobbe frem et felles spørsmålssett som kan stilles våre leverandører.

– Produktene våre kommer ofte fra mange av de samme leverandørene, så hvorfor ikke enes om informasjonen vi trenger og hvorfor ikke dele den mellom oss, spør Heidi, som til daglig er ansatt som miljøsjef i Løvenskiold Handel.

Heidi Lyngstad, leder miljøforumet i Virke byggevare-handel og er til daglig miljøsjef i Løvenskiold Handel.

Ønsker internasjonal standard
Det beste ville være om det ble utarbeidet en felles norsk, eller helst internasjonal standard for hvilken informasjon leverandørene skal legge frem om forhold i egen leverandørkjede. Inntil noe slikt foreligger så må vi finne en praktisk og omforent tilnærming, og teste den ut i praksis. Vi kan ikke sitte på gjerdet å vente på det perfekte løsningen.

Det er Løvenskiold Handel som har tatt initiativet til dette felles arbeidet, og Heidi sier videre at hun håper dette vil bli godt mottatt blant leverandørene.

– Det vil gjøre det enklere og forhåpentligvis mer motiverende for leverandørene å svare på relativt omfattende spørsmål, hvis de vet at det er flere som kan bruke informasjonen, hevder hun. Å kun svare på spørsmålene én gang gjør det også mer effektivt.

Piloter i april
Hvordan vi i byggevarehandelen kan dele denne informasjon fra leverandørene på en trygg måte, er det neste vi må løse. I dag tester vi ut bruken av ESG-modulen til CEMAsys som verktøy for å innhente og dele informasjon. Vi håper å gjennomføre de første pilotene i april.

Bransjen vil sitte på et godt verktøy som kan gjøre de nødvendige risikovurderingene av leverandørene og leverandørkjedene om vi får dette til, understreker Heidi. Da kan vi bruke tiden vår bedre og heller jobbe med de områdene som har størst risiko.

– Det er ikke på dette området vi trenger å konkurrere! Her er det bedre om vi alle gjør hverandre gode og øker bevissthet og handlekraft for å gjøre bransjen vår så transparent og bærekraftig som mulig, undrestreker hun.