Ja, takk! Kjør på!

Miljøstrategier, grønn omstilling, veikart for bærekraft, reduksjon av klimagassutslipp. Det florerer med tiltak og gode initiativ for å bidra til en friskere, renere, mer rettferdig og sunnere verden.

Ja, takk! Kjør på! Vi trenger alle de gode tiltakene. Snakk om det, mene noe, gjør noe, alt monner. Selv om vi må gå veien om «GRØNNVASKING» er det helt greit, for det betyr at vi «skjønner» at vi må gjøre noe. Å late som, går ikke bra i lengden. Vi blir avslørt – og det gir dobbel bismak. Derfor tror jeg at vi ganske raskt slutter å late som og begynner å «gjøre» noe.

Alt har en start, og veien fra tanke til handling er kort. Midt i den prosessen er det veldig mange som befinner seg nå. Små og store organisasjoner og bedrifter begynner å bli konkrete. Det er heldigvis få som fornekter at bruk og kast ikke er holdbart i lengden. Vi må utnytte ressursene bedre. Vi må forbruke mindre av jordens ressurser, vi må reparere, vi må utvikle nye produkter, finne nye forret-ningsmuligheter i det hele tatt vi må tenke nytt om mangt.

I byggevarehandelen skal vi også ta vårt ansvar og i vår starter vi arbeidet med å definere områder hvor vi som bransje kan gjøre noe i fellesskap for å bidra til en friskere, renere, mer rettferdig og sunnere verden. Mange bransjer og næringer jobber i den retningen nå, og det er oppløftende og se at «alle» ønsker å ta ansvar. Det er blitt trendy å være miljøbevisst.

Denne trenden hilser vi velkommen, og jeg tror den vil leve lenge og forhåpentligvis aldri gå av «moten». I byggevarehandelen er vi fremoverlente og «motebevisste» og vi vil gjøre vårt.

Våren vil vise veien vår!

Aslaug Koksvik
Direktør Virke byggevarehandel