Kraftig vekst i byggevaremarkedet

Den samlede sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe var i 2020 på 40,4 mrd. kroner. Dette var en økning på 11,2 prosent sammenlignet med 2019. Totalt omsatte norsk byggevarehandel for 55,3 milliarder i 2020.

Lasse Paulsen, seniorrådgiver, Virke Analyse

Som følge av koronapandemien og smittevernstiltakene har nordmenn vridd deler av forbruket fra reiser og andre tjenester til økt varekonsum.

Byggevarehusene opplevde i 2020 et voldsomt oppsving i salget til privatkunder, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Nordmenn tilbrakte mye tid hjemme og benyttet muligheten til å gjøre arbeid på egen bolig. Samtidig bidro begrensede forbruksmuligheter og lave renter til høy aktivitet i bruktboligmarkedet. Dette stimulerte byggevarehandelen ved at mange pusset opp eller gjorde endringer i forbindelse med boligbytte.

– Fremover kan ettervirkningene av pandemien, med bl.a. et fall i igangsatte boliger, gi negative vekstimpulser for byggevarehandelen, sier Koksvik.

De siste årene har eierskifter og oppkjøp bidratt til at byggevaremarkedet spisses med færre og sterkere aktører. Byggevarehandelen er likevel ganske polarisert.

– Vi har noen store landsdekkende aktører og kjedekonsepter med betydelige markedsandeler, men det er også rom

 

Lasse Paulsen, seniorrådgiver Virke Analyse

for mindre aktører med en mer regional profil, sier Koksvik

– Utover økt konsolidering som påvirker konkurransesituasjonen, vil byggevarehandelen kunne preges av et større fokus på bærekraft i årene fremover, avslutter Koksvik.

Aktørene i Virkes MI-gruppe
Omsetningen for aktørene i Virkes MI-gruppe hadde en økning på 11,2 prosent i 2020, fordelt på 11,3 prosent organisk vekst, inkl. etablering av nye utsalg, og -0,1 prosent gjennom oppkjøp, fusjoner og tap av medlemmer.

I kroner økte aktørenes omsetningen med 4,1 milliarder i perioden.

Medlemmene i Virkes MI-gruppe sto i 2020 for 73 prosent av den totale omsetningen i den tradisjonelle byggevarehandelen.

Aslaug Koksvik, direktør Virke Byggevarehandel

Privatmarkedet løftet veksten
Etter noen år der proffomsetningen vokste sterkere enn privatmarkedet, har privatsegmentet trukket opp totalveksten i byggevarehandelen siden 2019.

Privatsegmentet utgjorde 42 prosent av den totale byggevarehandelen i 2020. Dette var en klar oppgang fra året før, og gjenspeiler at privatmarkedet har vært vekstdriven gjennom koronapandemien.

Omsetningen for den norske byggevarehandelen hadde en økning på 11,3 prosent i 2020. Veksttallet er et utrykk for den organiske markedsveksten.

I kroner økte den den totale omsetningen i byggevarehandelen med 5,6 mrd. i 2020, til 55,3 milliarder norske kroner.

Antall byggevarehus falt med 2,6 prosent sammenlignet med 2019.