– Kundene skal bygge, vi ordner resten!

Erik Tønnesen mønstret på som kaptein for Optimera i august i fjor. Kursen er den samme som før, men farten økes. – Jeg er en kommersiell person og jeg tror organisasjonen opplever tempo både når det gjelder krav til meg selv og til gjennomføring, sier den «nye» sjefen.

MORTEN KRISTIANSEN

Erik Tønnesen er ikke ukjent med Optimera. I perioden 2010 – 2014 var han kategori- og markedsdirektør i selskapet, før han gikk til stillingen som toppsjef i Skeidar – og deretter sjef i stål- og metallgrossisten Tibnor. Tidligere har Tønnesen også arbeidet for Expert og Bertel O. Steen.

På spørsmål om sine ambisjoner for Optimera er Tønnesen klar på at hovedoppgaven er å utvikle selskapet videre etter samme lest som tidligere.

– Vi skal fortsette å bygge en kultur som kombinerer drift og utvikling. Vi har mange dyktige mennesker i virksomheten, og vi må fortsette å tiltrekke oss de flinkeste og vise at vi har visjoner som også posisjonerer oss for fremtiden. Vi skal hele tiden tenke på hva som møter oss over neste bakketopp og rigge oss for det, sier han.

Økt tempo
– Hva slags ledertype er du?

– Det kan nok andre svare bedre på, men skal jeg si noe ligger det i skjæringspunktet mellom målstyrt og verdibasert ledelse. Vi lever av å levere god lønnsomhet og skape merverdi for kundene. Samtidig skal vi skape arbeidsplasser hvor alle gleder seg til å gå på jobb og er motivert av kursen videre.
 
– Som leder er det viktig å sette retning og legge trøkk bak de viktigste prioriteringene – og ikke minst balansere risikoen i det vi driver med, til enhver tid, sier Tønnesen.
 
Han påpeker at han også i forrige «periode» likte seg veldig godt i Optimera og at vinnerkulturen og flinke kollegaer gjorde valget om å komme tilbake, enkelt.
 
– Jeg kjenner både personer og kultur godt, og med erfaring både fra b2b og b2c, så vi er en god match. Jeg kom ikke inn i Optimera for å snu opp ned på ting –men for å styrke oss der vi har muligheten til å ta nye, riktige markedsposisjoner.
 
Ikke koronapreget
Tønnesen begynte i jobben som toppsjef i Optimera i august i fjor, og har ikke hatt en arbeidshverdag der uten koronapandemien.
 

Hvordan har det påvirket gjerningen?

– Det har vært uproblematisk. Teams fungerer bra, selv om jeg selvfølgelig skulle ha reist mer og truffet enda flere kollegaer og kunder.

Min oppfatning er at folk tilpasser seg nye situasjoner raskt. Dessuten kjenner jeg en del her fra før, så min første tid har ikke personlig blitt negativt påvirket av koronasituasjonen.

Han legger til man i bransjen gikk fra stor usikkerhet i mars i fjor til en uventet vekst i flere kundesegmenter utover våren.

– Nordmenn er glade i å pusse opp og rehabiliteringsmarkedet har skutt i været. Samtidig har vi segmenter som har slitt mer, så det er et sammensatt bilde. Men generelt sett har vi hatt en volumutvikling vi ikke kunne drømme om da vi hørte Erna Solberg i mars i fjor.

Kundene krever mer
De siste årene har Optimera vært ganske aktive i den pågående konsolideringen av byggevarehandelen og opptatt av utvidet eierskap i verdikjeden.

– Vil vi se mer av det fremover?
 
– Vi vil tilpasse oss kundenes behov og etterspørsel, og vi vil se en større utvikling på tjenestesiden enn på produkter. Dette tror jeg vil endre dynamikken i bransjen og det er en veldig spennende utvikling. Vi må tilføre en verdi som strekker seg utover relasjoner og pris. Jeg er overbevist om at veien fremover i enda større grad er å kombinere tjenester og produkter.
 
– Kundene er presset på kostnadssiden og vil etterspørre nye tjenester fra oss, noe digitaliseringen tilrettelegger for, sier Tønnesen.
 
Han påpeker samtidig at ting ofte ikke går så raskt som man tror.
 
– Vi jobber med dette for å posisjonere oss. Spesielt i storbyene vil kundene kreve mer innen levering, avfallshåndtering etc. De vil også forvente rapporter og dokumentasjon knyttet til miljøaspektet – og forvente at man kan finne miljøavtrykket i forkant – både på produkter og tjenester, som for eksempel logistikk.
 
– Det å ha orden på grunndata, ERP og tredjepartssystemer kommer til å være viktig fremover, samt tilby enkle grensesnitt slik at kundene finner frem.
 
Godt rigget
– Hvordan ser du på konkurransesituasjonen i markedet?
 
– Vi har dyktige konkurrenter, og vi har over tid sett at tradisjonell byggevaredistribusjon har blitt utfordret av multivarehus og spesialister. 

TILBAKE PÅ TOPP I OPTIMERA: Erik Tønnesen har gjort comeback i Optimera. – Vi skal hele tiden tenke på hva som møter oss over neste bakketopp og rigge oss for det, sier han. (Foto: Optimera)

Men det skjerper oss. De bransjene som har tøffest konkurranse er de som må utvikle seg mest – og dermed bidrar til at kundene får enda bedre løsninger.

– Hva er Optimeras forse i konkurransen?
 
– Vi har satset på å eie en stor del av distribusjonen selv, satset på logistikk, ha all kritisk kompetanse «inhouse», samt all drift på én ERP-plattform. Disse elementene tror vi er viktige og gjør oss godt rigget til fremtiden.
 
I byggevarehandelen har andelen digital handel av totalen, lenge vært relativt lav i forhold til andre bransjer. Tønnesen ønsker ikke å oppgi eksakt fordeling for Optimera, men opplyser at selskapet har gode plattformer oppe og går – og en plan for hvordan den digitale veksten skal fortsette.
 
– Vi er vel så opptatt av at kundene finner relevant informasjon som e-handelen i seg selv. Vi må også evne å tilby kundene hjelp da mye av det vi selger er produkter som skal brukes i sammenheng med noe annet. Den delen må også utvikles. Han peker på gjør-det-selv-markedet som er stort, hvor byggevarehandelen vil være en veileder.
 
– Innen vårt Byggeservice-konsept, er vi den lokale spesialisten på små og store prosjekter som kundene har. Gjør-det-for-meg-markedet er voksende, hvor kundene ønsker å ta produktvalgene selv, og sette bort gjennomføringen.
 
Ingen har fasiten
– Dine tanker om digitalisering og sirkulærøkonomi i byggevarebransjen?
 
– Det er megatrender som alle bedrifter har langt fremme i sine treårsplaner. 
Når det gjelder digitalisering har det nok vært mye fokus på intern effektivisering de siste årene. Fremover vil man vende seg mot hvordan man kan skape løsninger for bedre kundeeffektivitet og merverdi for kundene.
 
– De som har en klar plan og er tro mot reisen, de vil komme godt ut av det. Vi har et tydelig målbilde, samtidig som vi vet at det skjer mye underveis. Men de store stolpene er satt.
 
Når det gjelder sirkulærøkonomi tror Tønnesen at verdikjedefokus vil være nøkkelordet; at man samarbeider og tør å satse på det.
 
– Sirkulærøkonomi er et stort område, hvor ingen sitter med fasiten for hva som skal til for å lykkes. Jeg tror at samarbeid i verdikjeden er alfa og omega.
 
Tilføre mer verdi
– Er Optimera en følger eller pådriver innen disse trendene?
– Innen miljø og sirkulærøkonomi ligger vi langt fremme, lenger enn det vi har klart å kommunisere. Der vil det også komme nyheter fremover som vil komme kundene til gode.
 
– Når det gjelder digitalisering har vi kommet lenger innen b2b enn på forbrukersiden. I forhold til våre konkurrenter er vi langt fremme på proffsiden og på b2c ligger vi midt i feltet.
 
– Hva er de største utfordringene for byggevarehandelen fremover?
 
– Et stort spørsmål… Det handler om å tilføre kundene verdi; skape lønnsomhet for dem.
 
– Optimera vil fortsette å tenke hvor man kan tilføre verdi utover relasjoner og pris, selv om de parametrene også vil være viktige i uoverskuelig fremtid. Det vil stilles krav og forventninger om en forenkling av hverdagen til våre kunder: De skal bygge, så skal vi ta oss av resten, fastslår Tønnesen.