Tariffoppgjøret 2021

Virke kom 14. april 2021, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

Vi er svært fornøyde med at resultatet er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, og at tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder. Nøyaktig informasjon om hvilke tillegg som gjelder for de ulike overenskomstene finner du i protokollen og på overenskomstene.

Protokoll 2021
LO-Virke mellomoppgjøret 2021

Protokoll 2021
YS-Virke mellomoppgjøret 2021

Merk om effektuering og gjennomføring av resultatene:
Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 6. mai 2021. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.

Endringene skal (etter vedtakelse) gjøres gjeldende fra 1. april 2021.

Minstelønnssatser og normallønnssatser i aktuelle overenskomster heves tilsvarende tilleggene i punkt II i protokollen, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Se fullstendig reslutater for oppgjøret her. https://www.virke.no/tariff-og-lonn/