Virke har fått 10 millioner kroner til prosjekter som skal fremme mer sirkulær økonomi i handelen

Handelsnæringen må på kort tid omstille seg fra dagens lineære økonomi til en sirkulær økonomi hvor naturressurser blir utnyttet godt og forblir lengre i kretsløpet. Dette innebærer en stor endring av dagens produkter, tjenester og forretningsmodeller.

I den grønne omstillingspakken Regjeringen lanserte 27.mai 2020 ble Virke tildelt 10 millioner kroner for å heve kom-petansen om bærekraft og sirkulær økonomi i handelen.

Bransjespesifikke tilpasninger

Handelsnæringen er stor og spenner over et vidt spekter av bransjer, produkt- og tjenesteområder/kategorier. Veldig

mange problemstillinger knyttet til omstillingen til sirkulær økonomi er felles for alle handelsbedrifter. Det er likevel slik at en del problemstillinger er bransjespesifikke. For bransjespesifikke løsninger ønsker Virke å teste ut på og samarbeide med bedrifter i to utvalgte bransjer, som er prioritert i EUs handlingsplan for sirkulær økonomi, og der vi mener modenheten er størst:

1. Tekstil, mote og fritid
2. Byggevarehandelen
 
Dette vil gi byggevarehandelen en mulighet til å ta et stort skritt i retning Sirkulær økonomi.
 
Byggevarehandelens Miljøforum vil bli en viktig arena og referansegruppe.
 
Mer info kommer.