Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Å bruke byggevarer om igjen bidrar til økt bærekraft, og interessen for ombruk er stor i byggenæringen. Men er ombruk lønnsomt? En analyse viser at å redusere avfallsmengden foreløpig er mer lønnsomt enn å bruke byggevarene om igjen.

Kilde: DiBK.no

For å sikre god ombruk er det avgjørende at dokumentasjonen som viser egenskapene til de ombrukte byggevarene er gyldig. Men når regelverket er innrettet mot bruk av nye materialer og ikke ombruk av gamle, blir det å dokumentere egenskapene en omfattende øvelse for distributører av byggevarer.

Hva er alternativer til ombruk?
En samfunnsøkonomisk analyse om effekter av avfallsminimering viser at det foreløpig både er mer bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengden fra nybygg enn det er å gjenvinne avfallet eller ombruke byggevarer. Analysen, som er gjort av Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO på oppdrag fra DiBK, vurderer tre tiltak som kan bidra til å nå nasjonale mål for avfall i byggenæringen:

1. Redusere mengden generert avfall (avfallsminimering)
2. Økt ombruk
3. Økt materialgjenvinning
Ombruk kan bli lønnsomt på sikt
Rapporten konkluderer med at ombruk på sikt kan bli mer lønnsomt – med utvikling av markedsportaler for om-bruk, standarder for dokumentasjon av ombruksprodukter og økt bruk av standardiserte moduler.
 
Viktig å se muligheter
– Direktoratet heier på ombruk av byggematerialer, men vi mener det er viktig å se på andre muligheter i tillegg til ombruk får å få økt bærekraft og mer sirkulærøkonomi i byggenæringen. Ikke minst er det viktig å gjennomføre tiltak som bidrar inn i den sirkulære økonomien så raskt som mulig. Tiltak for å redusere avfall fra byggenæringen er den mest lavhengende frukten – foreløpig er det å minimere avfall mest lønnsomt både for utbygger og for samfunnet, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktora-tet for byggkvalitet.
 
Samfunnsøkonomisk analyse avredusert avfall i byggebransjen, se rapporten her.