Full koronafest, men i horisonten mørkner det

Privatmarkedet har tatt av når folk er oppfordret til å bli hjemme. Da bygges det som aldri før i hjem og hytter. I proffmarkedet ferdigstilles det som er påbegynt, men deretter er usikkerheten til å ta og føle på. Et fall i markedet senhøsten og inn i neste år, virker nesten uunngåelig.

Morten Kristiansen

Meldingene er klare fra de aller fleste aktørene: Korona har så langt ikke vært en krise for byggevarehandelen, snarere tvert i mot. Privatmarkedet går så det suser. Mange rapporterer om økning i den digitale handelen, men smittesituasjonen har ikke hindret folk i også å besøke byggevareutsalgene.

Administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker konstaterer at koronakrisen har påvirket netthandelen. 

– Ja det har den. Netthandelen øker; dels fordi flere forbrukerne ønsker å kjøpe mer, og nå er det et nytt handlemønster fra forbrukerne, og dels fordi mange forbrukere ser helsemessige fordeler av å bruke netthandel kontra fysisk oppmøte i butikken.
 
– De to i kombinasjon har gitt en boom. Samtidig ligger det en underliggende vekst i digitaliseringen av handelen som skyver på, fortsetter han.
 
Strand Jacobsen påpeker at når hundre-tusener sitter på hjemmekontor eller er permittert, så blir de motivert til å gjøre mer hjemme.
 
– Reiseforbudet gav det et boost, som igjen frigjør kapital i husholdningene til å gjennomføre oppussingsprosjekter. Det suser vi avgårde på, fastslår Byggmakkersjefen.
 
Positivt i begge segmenter
Historien gjentar seg hos de fleste. Digitalhandelen øker, men først og fremst er det forbrukeren – både de digitale og de som tar turen til utsalgene – som sporer an veksten.
 
– Det digitale har økt markant, fastslår Norgesansvarlig Mikael Bengtsson i Byggmax.
 
Økt hjemmetid fører til at forbrukerne søker og leter mer etter både produkter og kunnskap.
 
– Vi har kjørt varer gratis hjem til aldersgruppen 70+, og det har vært veldig ettertraktet. Vi merker også at kundetjenesten vår får mer henvendelser. Når handelen vokser, øker også antall spørsmål og henvendelser, sier Bengtsson.
 
Maxbo melder om kraftig vekst på forbrukersiden Maxbo.no, men også økt bruk av «Min bedrift», kjedens digitale løsning inn mot proffkundene.

– Vi har så langt klart oss godt gjennom koronakrisen, med kraftig oppsving i forbrukeromsetningen. Det holdt seg også bra i mai, selv om det har roet seg, opplyser administrerende direktør Thomas Støkken.

Han legger til at også proffaktiviteten har holdt seg, grunnet ferdigstillelse av bygg- og anleggsprosjekter som allerede var startet før krisen. – Korona har vært veldig «positivt» for vår bransje så langt, men det er klart
at på halen av dette – vi skal ikke være naive å tro at dette fortsetter, er det naturlig å forvente at vi også får en dupp i markedet. Enten senhøstes eller neste år, sier styreleder Thomas Bech i Carlsen Fritzøe. Kan få store følger For om feststemningen drevet av forbrukermarkedet har lagt et teppe over koronasituasjonen på denne siden av sommeren, er usikkerheten til å ta og føle på over sommeren.

– Det man er i gang med blir ferdigstilt, men det store spørsmålet er hva som blir igangsatt videre. Der vil det komme en negativ effekt fra august og utover, sier CEO Asbjørn Vennebo i Dahl Optimera

– og påpeker at det ikke bare er koronakrise. En svak oljepris setter også spor i Norge.
 
– Vi er meget bekymret for høsten 2020 og 2021, fastslår Thomas Støkken.
 
– Vi er en «sensyklisk» bransje. Om nye prosjekter ikke startes opp vil bransjen få store utfordringer fremover. Dette mønsteret så bransjen også under finanskrisen. Synker etterspørslene fra private og offentlige vil det utløse et skred av permitteringer, arbeidsløshet og konkurser i en sammensatt verdikjede, påpeker han.
 
Det vil ramme entreprenører, byggmestere og håndverkere (det utførende leddet), som igjen utløser tapt salg og problemer i byggevarehandelen. Og til slutt treffer det produsentleddet, som stort sett er norske produksjonsbedrifter, lokalisert i distriktene.
 
– Det viktigste for oss er nå høyt fokus fra myndighetene på stimulerende tiltak fremover, fastslår Støkken.
 
Myndighetene må på banen
Det støttes 100 prosent av administrerende direktør Kjell Paulsrud i Neumann Bygg.
 
– Det er svært viktig, helt avgjørende for oss, at myndighetene nå – både lokalt regionalt og sentralt – setter i gang infrastrukturprosjekter som bidrar til aktivitet for våre kunder, som igjen skaper omsetning hos oss, fastslår han.
For alternativet til en offensiv næringspolitikk er en betydelig reduksjon i salg av byggevarer.
 
– En faktor som også i stor grad påvirker oss er boligprisene. Boligprisene har

vært kompensert av lavere renter, men spørsmålet er hvordan det utvikler seg fremover. Det er klart at boligpriser også vil avgjøre nye prosjekter, så prisene er veldig viktig for byggevarebransjen, sier Paulsrud.

– Får vi en svak økonomisk vekst de kommende to, tre årene innebærer det at markedet vil falle noe, og byggevarehandelen vil da måtte finne rasjonelle og kanskje enda mer effektive måter å betjene og serve kunden på, forteller administrerende direktør Audun Løhre i Gausdal landhandleri.
 
– Hva er sannsynligheten for at dette vil skje?
 
– Ser man på makroanslagene når det gjelder økonomisk vekst så spriker det mye, men jeg tror sannsynligheten er ganske stor for at man får et økonomisk tilbakeslag – og det vil treffe bransjen konstaterer Løhre.
 
Vil vare en stund
Knut Strand Jacobsen tror høsten blir startpunktet for en nedtur.
 
– Ser man på igangsettingsstatistikken for nye boliger og næring, og forventningen der, er det ulike prognoser for mer enn 30 prosent nedgang i antall enheter. Det gir en hale – og det samme gjør de midlerti-dige tiltakene for å støtte næringslivet. Når kassa er tom vil totalmarkedet falle.
 
– Jeg tror halen begynner til høsten, en hale som vi kommer til å jobbe med hele høsten og hele 2021, om ikke lenger.
 
– Gjelder det både proff og privat?
 
– Det gjelder spesielt proff og nybygg, fordi det underliggende renoveringsbehovet ligger der. Estimater tyder på at 60 prosent av renoveringsmarkedet kommer av reelle behov, mens 40 prosent kommer av emosjonelle behov. Så renoveringsmarkedet er også påvirket av dette, men i mindre grad enn nybygg, sier Strand Jacobsen.
 
– Vi vil holde oss mer hjemme over tid, salget av hytter og fritidsboliger øker, og man er forsiktig med reiser. Vi er en av kjedene med fleste privatkunder, så vi håper flyten vil vedvare. Men man vet jo aldri hvordan dette vil være til høsten, konkluderer kommersielt ansvarlig, Olle Sjölin, i Byggmax.