Vi har fremdeles mye å utrette

I 2020 er det 10 år siden Trelast- og byggevare-handelens fellesorganisasjon, TBF, gikk inn i Virke og dannet bransjen Virke Byggevarehandel med eget bransjestyre.

Bransjen har en viktig plass i byggenæringen hvor den forvalter felleskapet gjennom etablerte forum som handelens digitale arbeidsgruppe (HDA), markedsinformasjonsgruppe (MI), miljøforum og ikke minst bransjestyret hvor strategien for bransjearbeidet legges.

Det har blitt jobbet mye med digitalisering av handelsprosesser. Resultatet ser vi i bransjestandarden Neb Supply Material, som er byggevarehandlens standard for å effektivisere bestillinger, leveranser, fakturering og logistikk til byggeplass. Det er lagt ned et betydelig arbeid i dette, og takket være dedikerte medarbeidere fra byggevarekjedene, engasjerte fagfolk fra næringen og ikke minst Bengt Herning fra Virke er standarden blitt en anerkjent bransjestandard eiet av Virke Byggevarehandel.

Standardene skal forvaltes og videreutvikles og det ligger en del utfordringer foran oss når det gjelder miljøspørsmål. Det er fremdeles mye å utrette for en bransje i god vekst og utvikling. Det er fortsatt mye jobb som skal gjøres med tanke på digitalisering, miljø og bærekraft.

Samtlige av lederne som sitter i byggevarestyret peker nettopp på de nevnte utfordringene som fokusområder i fremtiden. Dette lover godt fordi det er vesentlig med forankring i ledelsen for å få satt fokus og gjennomført endringer. Byggevarehandelen i Virke utgjør til sammen 75 prosent av det norske byggevaremarkedet med hele 621 utsalgssteder fordelt over hele landet.

Virkes oppgave er å være en arbeidsgiverorganisasjon, som bistår medlemmene når de har behov for det. Vi skal være en støttespiller, påvirke rammebetingelser, bidra med myndighetskontakt og ikke minst bidra til å utvikle bransjen i en god retning. Denne oppgaven tar vi på stort alvor, og det er viktig for Virke at medlemmene opplever at vi er det når dere trenger det, og vi skal være nær, frempå og interessert.

Aslaug Koksvik
Bransjedirektør Virke Byggevarehandel