Lederne er nøkkelen til digital fremgang for byggebransjen

Arbeidet med Digitalt Veikart 2.0 er godt i gang, og ruller videre til tross for koronasituasjonen. Målet er å få resultatene ut på høring i bransjen i løpet av august/september.

Morten Kristiansen

I fjor høst ble tidligere Glava-topp Jon Karlsen engasjert av BNL i en prosjektstilling for å gjennomføre Digitalt Veikart 2.0 i byggenæringen. Bygg & Handel tok en prat med Karlsen for å høre om hvordan det går med veikartet – utfordringer og muligheter.

Byggebransjen anses å være rimelig analog, selv om det gjennom årene har vært mye snakk om digitalisering. Hvor er det skoen trykker?

– Det er ikke bare en ting, uheldigvis, kan man vel si. For det første er det mange områder hvor informasjon ikke flyter og er tilgjengelig sømløst og maskinlesbart: Du kan ikke gå inn og plukke den informasjonen du trenger for å få frem egenskaper på produkter, og det medfø-rer at det blir mye pdf-er og mye tasting underveis.
– Det andre er at selv om det finnes veldig mye god teknologi og gode systemer som er i ferd med å bre seg, er det foreløpig tatt i bruk i for liten grad. Vi er fremdeles der at vi kun har EDI – og nesten bare på ordrebekreftelser. Det er mye spennende som har skjedd innen BIM, 3D-modeller etc., men det blir bare delvis brukt, sier Karlsen.
 
Analoge, men gode likevel
Forenklet sagt er digitalisering et verktøy for å skape mer effektive prosesser, som igjen kan hentes ut i bedre konkurransekraft og/eller lønnsomhet. Er presset stort, tvinger det ofte frem løsninger. Og motsatt.
 
– Har bransjen vært «for snill» mot seg selv mht. digitalisering fordi hjulene har gått rundt uansett?
 
– Ja, de 10-15 siste årene har bransjen hatt masse å gjøre – med voksende oppdragsmengde stort sett hvert eneste år.
 
Da har man på mange måter ikke hatt behov for å få gjort mye av dette. Det har nok vært en vesentlig faktor.
 
– Det er slik at krevende kunder er det som driver virksomheter fremover – og der har vi vært for snille med hverandre i hele verdikjeden, fastslår Karlsen.
 
Til tross for at byggevarebransjen i 2020 har stempelet som relativt analog, trekker han frem det faktum at bransjen i Norge ligger langt fremme.
 
– Fra mitt ståsted foregår det mye bra og spennende arbeid. Vi er ikke i tet bransjemessig i Norge, men det er vi – hvis vi ser på verdensbasis. Det er ingen som er så langt fremme på digitalisering av byggebransjen som vi er i Norge.
 
Ikke vært flinke nok

Digitalisering fremstår ofte som et
«ullent» begrep. Hva betyr det for hvem

– hvordan og hvorfor er kjernespørsmål som i større eller mindre grad tas opp og belyses.
 
– Hva er det vanskeligste med oppdraget Digitalt Veikart 2.0?
 
– Det er veldig mange interessenter, og ofte vanskelige tema. Vi har tatt mål av oss å rette oss mot lederne i næringen, for vi tror at lederne må engasjere seg –og det er lederne som må se digitalisering som en del av bedriftens strategi.
 
– Det vanskelige er å få oversatt mye av det som skjer i næringen: Få frem hvorfor lederen bør engasjere seg og hva de kan få ut av dette – og hvordan de bør drive arbeidet videre, kunne gi gode råd og være en støtte for andre i næringen, sier Karlsen.

Han legger til at mye av årsaken til at arbeidet med digitalisering ikke går fortere er fordi beslutningstakerne ikke helt har forstått hva som skjer, hva de kan få ut av det, og da skjer det lite.

– Jeg opplever likevel at næringen har mange som er «godt fremme i skoene» på dette området, også på ledernivå. Men vi har ikke vært flinke nok til å sette det inn i en forretningsmessig sammenheng. Vi har tidligere gått inn i mange diskusjoner om teknologi, uten først å snakke om hvorfor.

Mye klart mot ferien
På spørsmål om hvor langt arbeidet med Digitalt Veikart 2.0 har kommet nå, forteller Karlsen at man jobber med en fempunktsliste.

Punkt en er å gi noen generelle råd til lederne når det gjelder digitalisering. Disse rådene er klare.

Punkt to er å gi mer konkrete råd til hver bransje innenfor byggenæringen. Der er det satt ned en arbeidsgruppe som skal dekke 19 bransjer i næringen.

– Vi prøver å være konkret på hva lederne bør tenke på for egen virksomhet. Det skal være matnyttig for den enkelte leder i en bransje, for det å digitalisere er en helt annen oppgave for en mindre håndverksbedrift enn i for eksempel Veidekke, sier Karlsen.

Arbeidet med rådene er godt i gang, og de skal være ferdige frem mot sommeren.

Punkt tre er felleskomponenter, et område som ledes av Jøns Sjøgren i Byggevareindustriens Forening. Det sentrale punktet er å få til sømløs, maskinlesbar vareinformasjon. Innen dette området er det allerede avholdt flere workshoper med bred deltakelse.

Punkt fire er bruk av bestillermakten. – Det starter med byggherren som må sette noen krav. Dette jobber vi med, og

VIL HA LEDERNE PÅ BANEN: Tidligere Glava-topp, Jon Karlsen, leder arbeidet med Digitalt Veikart 2.0 – som nok blir behørig diskutert utover høsten 2020.

kommer til å ha et utkast på dette frem mot ferien, sier Karlsen.

Ikke satt konkrete mål
Siste punkt på listen er fremtiden, hvor arbeidsoppstart er satt til 24. juni.

– Alt det andre på listen er handler om å ta i bruk det som eksisterer. Men det er masse spennende som skjer på teknologifronten med for eksempel kunstig intelligens, bruk av algoritmer, IOT, droner og sensorteknologi. Alt dette muliggjør kanskje helt nye måter å gjøre ting på.
 
– Vi kan selvfølgelig ikke si hvordan det blir i fremtiden, men vi ønsker å få frem muligheter man begynner å se, og hvilke effekter man kan få – for dermed å kunne inspirere ledere i bransjen, forteller Karlsen.
 
Deretter skal resultatene av alle punktene ut til bransjen på høring, før misjonering og diskusjon i løpet av høsten. Planen for dette var satt, men som en følge av koronautbruddet legges det en ny plan for dette.
 
– Er det satt noe sluttmål for Digitalt Veikart 2.0?
 
– Nei, vi har ikke satt noe målbart mål. Det er ikke realistisk bare å sette et mål uten noe grunnlag. Men hvis vi kan bidra til at flere ledere i næringen engasjerer seg, flere ledere forstår mer av det totale bildet, så har vi gjort jobben.
 
– Vi håper å få noe ut på høring i august/september. Det blir først en høringsperiode, deretter skal vi ut og vise frem og snakke om dette, utover høsten. Jeg er opptatt av at vi får satt i gang noen helt konkrete saker – særlig på området felleskomponenter. Nå gjelder det å få ting gjennomført, fastslår Karlsen.