Ny versjon av ECOproduct

Grønn byggallianse har vedtatt ny versjon av ECOproduct – en metodikk for miljø-klassifisering av byggevarer.

ECOproduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Metoden legger til rette for en helhetlig vurdering.

Grønn Byggallianse eier metoden. Den er opprinnelig utviklet av Sintef og videreutviklet av Grønn Byggallianse.

Versjon 5.0 av metoden ble lansert 29. mai 2020.

Norsk Byggtjeneste har en kommersiell database der rundt 700 produkter er vurdert i tråd med ECOproductmetoden, basert på EPD-data (Environ-mental Product Declaration). De starter nå arbeidet med å implementere versjon 5.0 i sin database.

Versjon 5.0 finner du her.