Etablering og implementering av EDI går for sakte i byggevarehandelen

Implementeringen og digitaliseringen av handelsprosessen går for sakte, derfor har Byggevareindustrien og Virke byggevarehandel i samarbeid utarbeidet en Implementeringsguide for EDI.

Hensikten er å forenkle og kunne raskere hente ut gevinstene ved digitalisering av handelsprosessene. Etablering og implementering av EDI har vist seg å være et av områdene som er tidkrevende og utfordrende for mange. Vi har engasjert Logiq for å bidra i utarbeidelsen av implementeringsguiden, de har lang erfaring på området og kan peke på eksisterende utfordringer. Målsetningen med guiden er å komme frem til en gjennomføringsmodell som løser opp i utfordringer bransjen har, og med det forenkle implementeringsprosessen. Vi er i sluttfasen i arbeidet med guiden, og viser her et lite utdrag av innholdet:

MANDAT
– Det er viktig å tydeliggjøre hvorfor din virksomhet trenger EDI, og hva det vil si å lykkes med prosjektet. Altså hvordan EDI vil skape verdi for dere og deres kunder.

FORANKRING
For å lykkes med prosjektet må ledelsen involveres fra start til mål.

Dette vil ikke være et rent teknologiprosjekt, og det er avgjørende med raske beslutningslinjer og samarbeid på tvers i organisasjonen. Derfor må ledelsen involveres.

GAPANALYSE
Implementering av EDI er mer enn et teknologi-prosjekt. Hvilke deler av virksomheten tror du at dere bør utvikle for å få full effekt av EDI? 

PLAN
Prosjektplanen skal beskrive hvordan du har tenkt å tette gapene du fant i gapsanalysen, og hva dette vil koste.

BESLUTNING
Ledelsen må være tydelig på sitt ansvar i prosjektet. Hvordan vil de følge med og følge opp arbeidet? Hvordan kan ledelsen sikre kjennskap til og engasjement i virksomheten?

UTVIKLING
I denne fasen av prosjektet er målet å få opp et fungerende utgangspunkt med teknologi og folk, hvor man i neste steg kan begynne testing og videreutvikling.

TESTING
Vellykket testing gjør oppstartsfasen av alle nye kunder og leverandører mye kortere.

DRIFT
Du vil stadig få nye kunder eller leverandører som vil ha behov for å etableres, og du gjennomfører kontinuerlig forbedringer og utvikling av løsning.