Kunnskap gir trygghet

Da Virke fikk «Royalsaken» på bordet opplevde vi den som uoversiktlig og kompleks

ASLAUG KOKSVIK

Saken er preget av motstridende oppfatninger og har fått bred omtale i media. Oppslagene har inneholdt skremmende advarsler på den ene siden og beroligede budskap på den andre siden. Til stor forvirring for de som står midt i en byggeprosess med royalkledning.

Dette førte til usikkerhet i bransjen og stor aktivitet med telefoner, e-poster og meninger i mange retninger.

Det var tydelig at man hadde behov for innsikt. Det store spørsmålet var; hvordan håndterer vi dette?

Boligprodusentene kom raskt på banen og inviterte til åpent møte for å diskutere utfordringen vi sto ovenfor som bransje.

I forkant har de satt seg grundig inn i saken og ved det dannet seg et nyansert bilde av problemstillingen. Dette var et etterlengtet initiativ nettopp fordi de baserte sitt arbeid på fakta, analyse og innsikt og at de tok føringen på vegne av en hel bransje.

Det som hele tiden har ligget til grunn er at de har vært løsningsorientert i sitt arbeid, de har hatt fokus på sluttbrukerne og basert på kunnskap har de sett etter mulige løsninger.

Teknisk sjef i Boligprodusentene, Lars Myhre, har ledet oss gjennom utallige faglige presentasjoner på en reflektert og pedagogisk måte og han har vist et kunnskapsnivå som er alt annet enn villedende.

De har delt testresultater, latt ekspertene forklare resultater, med andre ord de har vært ryddige, åpne og kunnskapsbasert med tanke på informasjon. 

I prosessen frem til verktøyet «Branntrygg» har de utelukkende benyttet faglig ekspertise og håndtert prosessen på en åpen og inkluderende måte.

Verktøyet «Branntrygg» er utviklet på SINTEFs standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser. “Branntrygg” er laget for royalbehandlet kledning og vil bidra til at nye boliger vil kunne få ordinære ferdigattester.

I Virke verdsetter vi læring, kompetanse og innsikt. Vi dokumenterer i stedet for å synse og vi deler kunnskapen med hverandre og samfunnet. Dette skal være grunnmuren for vårt arbeid for medlemmene våre.

Måten Boligprodusentene har håndtert «Royalsaken» på mener vi er både riktig og viktig.

Kunnskap trumfer alt!