Høy sommeraktivitet, men svakere utsikter for byggevarehandelen

Byggevarehandelen vokste med 12,3 prosent i 2. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Veksten ble løftet av et stort oppsving i salget til privatkunder. Proffmarkedet opplevde en svak omsetningsvekst i perioden.

Lasse Paulsen, Virke Analyse

Koronapandemien og smittevernstiltakene har gitt et historisk tilbakeslag i norsk økonomi.

Mens mange tjenestenæringer er hardt rammet, har deler av varehandelen merket et omsetningsløft – fordi det er så mye annet vi ikke kan eller ønsker å bruke penger på. Reisebudsjettene ble for mange stående ubrukt i sommer. Disse kronene har nok mange brukt til blant annet hus og hjem. Med mindre reising har vi også hatt tid og anledning til å gjøre mer arbeid på egne boliger og hytter.

Siden i vår har byggevarehusene merket sterk vekst i salget til privatkunder, og denne utviklingen fortsatte gjennom sommeren. Alle fylker kunne vise til rekordsterk vekst i privatsalget i 2. tertial 2020. Samlet var oppgangen 27,1 prosent i forhold til samme periode i 2019. Vekstratene var høyest i Vestland, Rogaland og Viken, samt Møre og Romsdal.

Det har også vært høy aktivitet i omsetningen

Lasse Paulsen, analytiker Virke Analyse

av brukte boliger i sommer, etter at boligsalget falt i starten av koronapandemien. Dette er positivt for byggevaresalget, fordi mange ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i forbindelse med eierskifte av bolig.

Svakere utvikling for proffmarkedet
Proffomsetningen økte med 0,6 prosent i 2.tertial sammenlignet med 2. tertial i 2019. Det var likevel store geografiske variasjoner.

Oppgangen var størst i Agder, samt Møre og Romsdal, mens proffsalget gikk mest ned i Troms og Finnmark og i Innlandet. Klar nedgang i igangsatte boliger og svak utvikling i nyboligmarkedet ventes å påvirke salget til bedriftskundene negativt fremover.

Aslaug Koksvik, direktør Virke Byggevarehandel

Prognoser for byggevarehandelen
Betrakter man utviklingen over tid, har privatsalget trukket opp den totale veksten i byggevarehandelen siden inngangen til fjoråret. Dette er et klart skille fra tidligere, der proffmarkedet lenge var den klare vekstdriveren for byggevarehandelen.

Med et høyt aktivitetsnivå i privatmarkedet i år og svake impulser i proffsegmentet, er det utsikter til negative vekstrater for byggevarehandelen neste år. For 2021 forventer Virke en vekst på -9 prosent i privatmarkedet, etter en oppgang på hele 18 prosent i inneværende år. For byggevarehandelen totalt sett spår Virke en nedgang på 6 prosent i 2021.

Figur 1
Gjennomsnittlig og fylkesfordelt vekst i byggevarehandelen i 2. terital 2020
(mai–august). Prosent.

Kilde: Virke Analyse (2020).

Figur 2
Fylkesfordelt vekst i proff- og privatmarkedet i 2. terital 2020 (mai–august). Prosent.

Kilde: Virke Analyse (2020).

Figur 3
Vekst i byggevarehandelen mot samme periode året før.

1.tertial 15 – 2. tertial 2020. Prosent.

Kilde: Virke Analyse (2020).