Nå lønner det seg å investere i kompetanse og innovasjon

Byggevarehandelen har hatt en enorm vekst under Koronapandemien. Eksempelvis har alle fylker hatt en rekordvekst i privatmarkedet i andre tertial, og tallene viser en oppgang på hele 27,1 prosent sammenlignet med samme tertial i fjor.

Byggevarehandelen har hatt gode tider, og det er nettopp da det er viktig at vi forbereder oss på fremtiden.

Under Handelskonferansen kunne vi høre at Marianne Bjarstad, Partner i Varde Hartmark var bekymret for de som har gode tider under pandemien. De som har hatt positiv koronaeffekt kan lett komme i den situasjonen hvor de tror at dette vil vare, en kan øke på seg noen faste kostnader og glemme å investere i fremtiden.
Aktiviteten en opplever kan bidra til at en glemmer å innovere, glemmer å investere i medarbeiderne, det er i slike perioder vi skal investere i kompetanse, innovasjon og utvikling.

– Når korona-effekten er over har det gått tid og mange aktører har blitt sterkere og derfor må du gjøre konseptet ditt enda mer aktuelt, sier hun.
 
– Det er viktig å være føre var. Hvis du stopper innovasjonen og ikke har den som en del av forretningsstrategien din, vil du etter hvert dø. Du vil ikke klare å leve opp til det kundene forventer, advarte Bjarstad.
I vår bransje er det nok å ta av med tanke på utvikling. Effektivisere handelsprosessen, effektivisere logistikken, øke kompetansen på sirkulære prosesser i næringen, og ikke minst se etter nye forretningsmodeller på tjenestesiden. I fremtiden vil kundene etterspørre grønne løsninger og sannsynligvis flere tjenester enn produkter, det gjelder å forberede seg på dette. Hvem tar for eksempel posisjonen som «Den grønne Byggevarehandelen»? I dag vil dette være en kostnad, men i fremtiden tror jeg dette vil gi en konkurransekraft som vil vises på bunnlinjen.
 
Aslaug Koksvik
bransjedirektør
Virke Byggevarehandel