Nytt byggevarestyre

Virke byggevarehandels medlemmer kontrollerer 621 utsalgssteder i Norge. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer. Styret i Virke byggevarehandel består av topplederne i de største byggevarekjedene.

I styremøtet 21. oktober ble det valgt nytt styre i Virke byggevarehandel. Thomas Støkken ble valgt inn som ny styreleder. Raymond Gabrielsen, Byggmakker overtok plassen til Knut Strand Jacobsen og Erik Tønnesen gikk inn som representant for Optimera.

Bauhaus, Byggmax, Thaugland Trelast har ikke representanter i styret.

Som ny representant til styret i Norsk Byggtjeneste ble Audun Løhre valgt.

Styreleder Thomas Støkken, Løvenskiold Handel

Kjell Paulsrud, Neumann Bygg

Audun Løhre, Gausdal Landhandleri

Espen Braathen. OBS Bygg

Erik Tønnesen, Optimera

Raymond Gabrielsen, Byggmakker