– Det viktigste er forbedringen av datakvaliteten

Planen for utrulling av nye NOBB er spikret

Den nye NOBB-plattformen skal se dagens lys de aller første dagene i 2021. Nå pågår sluttspurten for å kunne ta i bruk en samhandlingsplattform fremfor en «dum» varedatabase.

Morten Kristiansen

Årets NOBB-konferanse var som de aller fleste konferanser i 2020, digital. Flere av de store kundene i byggevarehandelen fremhevet viktigheten av NOBB-databasen i sine planer for ytterligere digitalisering og automatisering av vareflyt og logistikk.

– Det som er viktig for oss er at dette er en solid plattform som kan utvikle seg videre og være teknologisk langt fremme. Vi har i dag 650 leverandører som kunder. For noen holder det med en oppdatering av produktene i basen en eller to ganger i året. For andre er det en helt annen frekvens, sier administrerende direktør Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste.

Han fremhever at forskjellen på gammel NOBB og den nye NOBB er at den går fra å være en «dum» varedatabase til å bli en samhandlingsplattform. – Det vil gi våre kunder en mulighet til å ta i bruk våre verktøy på en helt annen måte, også internt i sine organisasjoner. Vi gleder oss veldig, fastslår han.

Har brukt tiden godt
COO i Norsk Byggtjeneste, Ole Gunnar Honningsøy, har jobbet med NOBB-databasen i en årrekke.

– Ny leverandørløsning er noe vi har forberedt oss på i lang tid. Vi er forsinket, men den tiden har vi brukt effektivt til å forberede oss på det som kommer, fastslår han.

Tiden frem til lansering og implementering av nye NOBB er delt inn i flere faser. Forberedelsene til oppstart handler om kunnskap og kunnskapsdeling.

– Vi er ydmyke overfor den utfordringen en ny plattform vil velte over oss, og ikke minst våre kunder. Det å ha gode løsninger og et godt innhold for hvordan vi skal drive opplæring og hvordan vi skal fortelle leverandørene om hvordan de skal bruke den nye løsningen, har vi brukt mye tid på, forteller Honningsøy.

Kunnskapsdeling handler om å gjøre informasjonen tilgjengelig og ha relevant og konkret informasjon i opplæringsløsningene. Norsk Byggtjeneste har valgt å implementere såkalt «hjelp til selvhjelp», hvor brukerne får hjelp i selve løsningen.

Honningsøy trekker også frem support-organisasjonen og viktigheten av å bygge kunnskap hos medarbeidere som skal drive support.

– Det er ikke gitt når man tar i bruk en helt ny plattform, at man får skapt den kunnskapen uten virkelig å satse på det. Det har vi gjort helt fra starten: I alle tester og leveranser vi har gjort har vi hatt med hele organisasjonen for å bygge kunnskap og skape sikkerhet rundt at vi klarer å betjene kundene våre.

Nøye samkjørt
Testing og forberedelser er et utfordrende område, ifølge Honningsøy. – Det er hundrevis av datafelter som skal gjennomgås. Det å skru regler og retningslinjer rundt behandlingen av disse datafeltene er en krevende prosess. Det er også noe av årsaken til at ting av og til tar litt tid, fordi man må avklare med de som leverer informasjon inn – og de som skal bruke informasjonen – for å finne de reglene som skal til.

Allerede i 2019 begynte forberedelsene til dette ved at Norsk Byggtjeneste moderniserte NOBB sitt regelverk.

– Vi fikk noen beslutninger fra blant annet standardiseringsutvalget som har vært med å legge føringer på hvordan vi har implementert den nye løsningen. Innholdet rundt regelverket og innholdet i løsningen er nøye samkjørt, fastslår Honningsøy.

Har fulgt opp alle leverandørkundene
Noe av det viktigste som er gjort er forbedringen av datakvaliteten, fremhever Honningsøy. I andre innlegg på NOBB-konferansen ble viktigheten av datakvalitet understreket av kunder som bruker informasjonen fra NOBB.

Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste

– Vi er utfordret til å komme med noe nytt – en ny dimensjon på innholdet – og det gjør vi. Vi har vært gjennom en lang prosess på 10-12 måneder hvor vi har i detalj fulgt opp hver eneste leverandørkunde for å forbedre datagrunnlaget deres, slik at de er forberedt på den nye løsningen.
 
– Vi har gjennomgått masse informasjon, kjørt prosjekter sammen med leverandørene, kjørt en-til-en prosjekter og fulgt opp hvert eneste datafelt for å sikre oss at vi har data som er så gode som mulig, understreker Honningsøy.
 
Han forteller at de allerede ser, uavhengig av at man skal over på en ny plattform, at datagrunnlaget i NOBB-databasen har blitt kraftig forbedret.
 
– Det kommer som en følge av den tette oppfølgningen vi har hatt med kundene, sier Honningsøy – og legger til at datakvalitet bare blir viktigere og viktigere.
 
– Det er kjernen i det vi holder på med. Å levere riktig og korrekt informasjon til et sentrallager som blir mer og mer automatisert er det vi ser for oss som fremtid, og det må vi være rustet til. Den nye plattformen kommer til å være med å bidra kraftig til det.
 
Alt blir med over
Når alt er på plass er neste utfordring kvalitetssikring og etterprøving med ca. 800 000 produkter fra rundt 650 leverandører og deres innhold.
 
– Selv om dette legges inn i henhold til regler så er kvaliteten på det som kommer ut, viktig å etterprøve. Så vi kontrollerer innslaget av data som skal inn i den nye løsningen regelmessig, for å følge med på utviklingen som skjer.
 
– NOBB-databasen er i kontinuerlig drift så selv om vi gjorde forbedringsprosjekter i juni har det blitt endret på, fordi data lever. Vi overvåker dette og gjør endringer når det er behov for det, sier Honningsøy.
 
Når det gjelder selve migreringsprosessen tar man sikte på å ta med seg alle leverandørdata fra gammel løsning over til den nye.
 
– Alle data blir med, og er det likevel noe som blir liggende igjen er det ikke fordi vi ikke får det med oss, men fordi det fremdeles er småtilfeller av produkter som ikke tilfredsstiller kvaliteten på den nye løsningen: For eksempel et produkt uten produktbilde på en standardvare som er i salg i bransjen. Det vil ikke bli automatisk godkjent.
 
Tilgjengelig rett over nyttår
Honningsøy forteller at man også i forberedelsen på oppstarten har en oppgave i å finne ut hvem det er som skal bruke løsningen.
 
– Vi gjorde en undersøkelse på dette i fjor, men det er heller ikke statisk informasjon. Der må vi gå videre nå like før oppstart, og vi kommer til å etterspørre hvem som skal være brukere i den nye løsningen.
 
Selve oppstarten skjer når det drar seg mot jul.
 
– Vi har en forberedelse som starter 18. desember. Da blir det en overgangsfase på 10-14 dager hvor vi skal migrere data, og vi tar høyde for å starte opp 4. eller 5. januar med å gjøre løsningen tilgjengelig for våre kunder, sier Honningsøy.