UTENDØRS OVERFLATEBEHANDLET KLEDNING

«Branntrygg» løser en umiddelbar floke, men det gjenstår en del arbeid

Boligprodusentenes Forening har utviklet verktøyet «Branntrygg» for å redusere behovet for brannrådgivere i mange prosjekter med Royal-kledning. Men floken rundt brannklassifiseringen av overflatebehandlet, utvendig kledning er ikke løst. – I 20 år har man brukt brannklassene som gjelder for innvendige kledninger, også utvendig. Dette ble ikke konsekvensutredet da det ble tatt inn i forskriften, forteller teknisk sjef Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening.

MORTEN KRISTIANSEN

Bruk av fraviksanalyser gav boligeiere og byggere med utvendig Royal-kledning en løsning på brannklassifiseringsproblemet tidligere i år.

Som en følge av dette har Boligprodusentenes Forening sammen med SINTEF og Holte, utviklet verktøyet «Branntrygg» – som automatiserer standardiserte fraviksanalyser opp mot de preaksepterte ytelsene i veiledningen til forskriften.

Og dermed eliminert behovet for at brannrådgivere i tiltaksklasse 3 skal, skal måtte foreta individuell vurdering av alle boligprosjekter hvor det er brukt eller ønskes å bruke Royal-kledning.

– De ansvarlige prosjekterende kan bruke «Branntrygg» og svare på ja og nei-spørsmål, og ledes gjennom ulike viktige problemstillinger for hva som eventuelt må gjøres for at man skal kunne bruke Royal-kledning – eller om man slipper å gjøre noe, forteller teknisk sjef Lars Myhre.

HÅPER PÅ ENDRING: – Det er helt klart behov for å endre gjeldende preaksepterte ytelser, sier teknisk sjef Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening. (Foto: Johnny Syversen)

Gir dokumentasjon
Den første versjonen av Branntrygg dekker frittliggende eneboliger og hytter, rekkehus og kjedede boliger – men kun vertikale skiller, ikke horisontale skiller som for eksempel leiligheter over hverandre. – Slik Branntrygg er utformet er det basert på fraviksanalyser som SINTEF har utført, og Holte har lagt inn i i et web-basert verktøy. 

Alle opplysninger som man gir ved bruk av verktøyet blir dokumentert i en oppsummeringsrapport, og vil være dokumentasjon som man skal ha i prosjektet, forteller Myhre.

Branntrygg kan brukes for både ferdige bygg, bygg under oppføring og nye prosjekter. Sistnevnte var i utgangspunktet ikke inkludert, men der er uenighetene ryddet av veien.

– Forskriftskrav er forskriftskrav. Forskriften stiller ikke ulike krav til bygninger under oppføring eller bygninger som ikke er påbegynt ennå. Kravene til ferdigattest er de samme, det er vi helt trygge på, fastslår Myhre.

Løser ikke alt
– Løser «Branntrygg» floken rundt bruk av Royal-kledning?

– Nei – eller litt ja. Det lille ja-et betyr at her løser man floken for de boligtypene det er snakk om, men vi har ikke løst det for boliger med horisontale skiller.

Der jobbes det nå med å skaffe faktakunnskap slik at vi kan lage tilsvarende verktøy for disse boligtypene.

Myhre legger til at vi i fremtiden ikke kan basere oss på at vi må kjøre fraviksanalyser på bruk av Royal-kledning.
– Hadde det vært kun for Royal-kledning
– at det var kun denne typen kledning som ikke tilfredsstilte de preaksepterte ytelsene i veiledningen, hadde det kanskje vært greit nok. Men Royal-saken har avdekket at vi ikke har hatt kunnskap om brannegenskapene til utvendig trekledning i vanlig basisutførelse.

– Vi har trodd at vanlig trekledning har tilfredsstilt preaksepterte ytelser – og disse har vi hatt i veiledningen til forskriften i snart 20 år. Alle har trodd trekledningene har vært innenfor, men så viser det seg at veldig mange ikke er det, sier Myhre.
 
– Brannkravene er satt feil
Det er også litt av bakteppet for at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) nylig gikk ut og informerte om at de ønsker å få testet brannegenskapene til mange flere produkter innen utvendig kledning (se egen sak, red.anm.).
 
Myhre antar at dette er en del av årsaken, og fremhever at forskriftskrav gjelder det endelige byggverket.
 
– Det vi ser er at overflatebehandlingen påvirker brannegenskapene. Ytelseserklæringen, sertifikatet som produsentene utsteder for sitt produkt, gjelder ut fra fabrikk – det vil si hvilke brannegenskaper produktet har da. Det fanger ikke opp det som skjer etterpå.
 
Produsentene er pliktige til å rapportere brannegenskapene ut fra fabrikken; med grunning eller grunning med mellomstrøk eller annen behandling. Ifølge Myhre har alle tenkt at man er innenfor regelverket, men ingen har tenkt på den senere overflatebehandlingen.
 
– Alle har deklarert trekledningen som om den var ubehandlet trekledning, for den kan automatisk klassifiseres uten brannprøving. Vi har levd med trekledning som er oljebeiset, malt og tjærebeiset i uminnelige tider, så de faktiske brannegenskapene til trekledninger er vi kjent med. Det er en risiko vi tar og akseptnivået er der, sier han.
 
Myhre understreker at trekledning ikke har blitt verre fordi man nå oppdager at en stor andel av variantene ikke er innenfor de preaksepterte ytelsene.
– Trekledning som sådan har ikke blitt mer farlig. Når vi snakker om boliger – og dette har vært veldig viktig for oss – så er personsikkerhet veldig viktig.
Vi fryktet da royalsaken kom at man måtte sende alle som bodde i royalkledte boliger på hotell fordi det var brannfarlig å bo der. Men det ble tidlig klart at dette ikke hadde noen ting med brannsikkerhet å gjøre.
 
– Det dette handler om er at brannkravene til utvendige kledninger egentlig er satt feil. Og i lys av dette, er det jeg oppfatter at DiBK kommer med tilsyn samt at det er et behov for å revurdere de preaksepterte ytelsene i forskriften på utvendige kledninger.
 
Egentlig laget for innvendige rom
Myhre sier at Boligprodusentenes Forening håper at resultatet av gjennomgangen vil være at man får en endring i regelverket.
 
– Vi forskutterer ingenting, men det er helt klart et behov for å revurdere gjeldende preaksepterte ytelser.
– Er ikke mye allerede testet nylig av RISE Fire and Research i Trondheim?
 
– Det som gjøres i Trondheim av royal-produsentene og oss er ikke en brannklassifisering etter standardene. Det er en såkalt storskala branntesting der man bygger opp større veggfelt og tenner på for å sammenligne produkter. Det er ikke en klassifiseringstest for å gi en bestemt brannklasse på et produkt, opplyser Myhre.
 
Brannklassifisering er en standardisert brannprøve for å få en klasse på kledningen. Brannprøven er gitt i en europeisk standard. Disse testene gjøres i akkrediterte laboratorier.
 
– Disse standardiserte testene er egentlig laget for branntilløp i innvendige rom, og ikke like egnet for utvendige overflater. Inne i et rom er den tidlige effekten mye viktigere, for da får man overtenning ved at det samles branngasser mv. Utvendig er det helt andre mekanismer.
 
– Men vi har ingen brannklassifisering for utvendige kledninger, så i nesten 20 år har man brukt brannklassene som gjelder for innvendige kledninger, også for utvendige. 

Dette ble ikke konsekvensutredet da man tok dette inn i forskriften, forteller Myhre.

Et midlertidig verktøy
Selv om man ikke løser alt av knuter med «Branntrygg», er verktøyet blitt veldig godt mottatt i bransjen, ifølge Myhre.

– Det eneste hjertesukket er at brukerne gjerne skulle hatt flere bygningstyper inkludert i tillegg til de verktøyet nå omfatter. Men Branntrygg har løst en stor floke ved at man nå slipper å benytte seg av brannrådgivere i hytter og eneboliger.

Myhre håper at de vil ha neste versjon av Branntrygg klar en gang før jul, men kan ikke love noe.

– Vil Branntrygg kun være et midlertidig verktøy til DiBKs konklusjon kommer?
 
– Ja, dette er et verktøy i en overgangsordning til man eventuelt gjør noe med regelverket. Hvilke tilleggskrav man eventuelt skal innføre, og hva som må gjøres med utvendige kledninger, er det mange faktorer som påvirker. Det skal vi ikke forskuttere.
 
– Men man kan ikke fortsette å ha preaksepterte ytelser som ikke en stor andel av det som er vanlig å bruke, ikke tilfredsstiller. Så enkelt er det. Da sier vi i praksis nei til trekledninger i fremtiden.
 
Ingen grunn til å stoppe salget
– Når tror du konklusjonen kommer –at vi er i mål med klassifiseringen?
 
– Det kan ta tid med høringsprosesser mv., for man tukler ikke med brannkrav. Det krever en solid og grundig prosess, som også er avhengig av politisk påtrykk. Erfaringsmessig kan dette ta tid, men med et «landbruksgrønt» parti i regjering håper jeg det ikke vil ta for mange år, sier Myhre.
 
– Med Branntrygg på plass, kan man da begynne å selge royalkledning i byggevarehandelen igjen?
 
– Ja, vi mener helt klart det. Branntrygg gjør at man kan bruke Royal-kledning for eneboliger, rekkehus og kjedede boliger. Så må man ha en kvalifisert brannrådgiver inn for en vurdering for å bruke Royal i andre typer bygg. Så sånn sett er det ingen grunn til å stanse saga hos de som leverer Royal-kledning, fastslår Myhre.