Felles satsingsområder på miljø og bærekraft for bransjen

Engasjerte deltakere i Byggevarehandelens Miljøforum deltok alle i et workshop med Vesentlighetsanalyse i fokus. Nå lander vi snart felles satsingsområder på miljø og bærekraft for bransjen, godt ledet av Solveig M. Irgens.

På bildet bakerst fra venstre: Aagot Benterud, Bauhaus, Odd Treffen, Dahl/Optimera, Håvar Tangen Moen, Gausdal Landhandleri, Petter Skjerven, Byggmakker.
Foran fra venstre: Bengt Herning, Tørn, Heidi Lyngstad, Løvenskiold handel, Solveig Irgens, Virke, Tine Fauskanger, Fritzøe Engros.