UTVENDIG BEHANDLET TREKLEDNING

Igangsetter omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

VIL SJEKKE MANGE PRODUSENTER: Direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet ser behovet for å øke kunnskapen og redusere usikkerheten i bransjen knyttet til riktig produktmerking. (Foto: Alexander Brown)

Direktoratet for byggkvalitet vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger. Treindustrien er positiv til et slikt tilsyn.

MORTEN KRISTIANSEN

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fører nå markedstilsyn med en rekke produkter av typen utvendig behandlet trekledning. Til sammen 70 produsenter og distributører blir kontaktet av direktoratet. Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroller og testing av utvalgte produkter, ifølge en pressemelding.

Gjennom tilsynet blir det undersøkt om behandlet trekledning til utvendig bruk, som merket med oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), har de de egenskapene som kreves.

– Vi ønsker med dette å sette søkelys på viktigheten av å merke produkter korrekt. Dette handler om brannsikkerhet, og at byggebransjen og forbrukerne skal kunne foreta opplyste valg, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK. 

– Et produkt som blir merket med en lavere ytelse enn Euroklasse D, kan også brukes i enkelte byggverk, så lenge det gjennomføres en analyse og påfølgende tiltak for at byggverket skal være sikkert for de som bor eller arbeider der, fortsetter han.

Dokumentasjon og testing
Brannegenskaper til bordkledning skal være merket på en skala fra A-F hvor A1 er materialer som er helt ubrennbare, og F kan være svært brennbare materialer.

Det har tidligere blitt oppdaget at enkelte royalbehandlede produkter har vært feilmerket som klasse D, når de egentlig skulle vært merket med klasse E. I denne tilsynskampanjen testes et større omfang av forskjellige typer behandlet trekledning, opplyser direktoratet.

– Vi ser behov for å øke kunnskapen på dette området og redusere usikkerhet i bransjen knyttet til regelverket. Dette har blitt ytterligere aktualisert etter storbrannen i Arna i Bergen, der det var brukt en annen type behandlet trekledning, sier Per-Arne Horne.

I første omgang ber direktoratet om produktdokumentasjon. I etterkant vil enkelte produkter bli valgt ut for testing. Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelser i ytelseserklæringen.

Testene gjennomføres av et uavhengig teknisk kontrollorgan, men bekostes av direktoratet.

– Vil tilføre nyttig kunnskap
– Kunnskapen fra tilsynet vil være nyttig og et viktig bidrag for både seriøsitet, kvalitet og innovasjon i byggenæringen, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.
 
– Tilsyn er nødvendig for å være trygge på at bygningsregelverket etterleves. Det vil tilføre nyttig kunnskap om markedet og aktørene, og ikke minst gi et faglig bidrag knyttet til å vurdere regelverkets brukervennlighet, fortsetter hun.
 
Treindustrien mener tilsynet også vil tilføre kunnskap som grunnlag for innovasjon slik at produsentene kan bidra til å ivareta forsvarlig og god byggkvalitet. Gjennom tilsynet vil det kunne identifiseres og dokumenteres eventuelle behov for å forbedre regelverket og veiledninger.
 
– Markedstilsynet har også en veiledende funksjon, som er avgjørende for at man kan være sikre på at regelverket etterleves, sier Heidi Finstad.