På tide med et digitaliseringsløft

I 2011 signerte Byggevareindustrien og Virke byggevare, på vegne av handel og industri, en avtale som stadfestet fire standarder for EDI (electronic digital interface), som skulle muliggjøre sømløs og automatisk overførsel av handelstransaksjoner. Partene ville la det være opp til markedet å ta det i bruk, på grunn av det store potensialet for besparelser.

10 år senere ser vi at denne utviklingen går sakte. Selv om teknologien og standardene er der, har det dessverre skjedd fint lite på kundesiden til handelen. Enn så lenge er det ikke mange byggmestre og entreprenører som benytter seg av eller stiller krav om digitale og sømløse handelsprosesser.

I privat regi har jeg for tiden rollen som byggherre. Det vil si vi har startet en prosess med å bygge ny enebolig. Vi er nettopp ferdige med å tegne boligen og det har naturligvis vært en del frem og tilbake, justeringer, endringer og utprøving av forskjellige løsninger. Samtidig som tegneprosessen har vært i gang har vi også mottatt pristilbud, redigert tilbud og endelig justert tilbud. Det har gått noen runder og det er ikke unormalt, men det er et stort MEN.

All kommunikasjon mellom boligprodusent og oss som kunde går via epost med PDF-filer som vedlegg. Det har blitt en hel rekke eposter og PDF-filer over en periode på flere måneder. Nå skal vi begynne velge byggevarer, altså bestemme oss for den konkrete kjøkkenløsningen, baderomsløsninger, vinduer, dører og fliser, for å nevne noe.

Jeg ønsker meg et webbasert prosjektrom hvor vi kunne lagt inn og funnet igjen våre valg. Der burde de siste gjeldende tegninger ligge, det siste oppdaterte pristilbudet, nabovarsler, byggesøknad og alle milepæler gjennom byggeprosessen. Vi har stadig spørsmål til arkitekt og salgskontor, og disse spørsmålene burde vi kunne stilt i prosjektrommet, der de kunne svart fortløpende. Det samme gjelder spørsmål vår leverandør har til oss. Alt på ett sted, enkelt for oss som kunde og effektivt for vår leverandør. Vi har allerede brukt en god del tid på misforståelser, feil og forglemmelser.

Med fokus på ressursutnyttelse og bærekraft, er alle ledd i en verdikjede nødt til å ta inn over seg en ny hverdag med nye måter og jobbe på. Vi må ta i bruk digitale verktøy som bidrar til løse jobben med færre ressurser og muligheter for feil.

Teknologi og løsninger finnes allerede på markedet. Her snakker vi om lavthengende frukter for bransjen, det som skal til er at noen går foran. Arbeidsprosesser som de vi har opplevd burde høre fortiden til.

Aslaug Koksvik,

byggherre og
direktør Virke byggevarehandel