Plikt til kjøpere av isolerglass

I samarbeid med blant annet Virke produsentansvarsordningen Ruteretur en kampanje for å sikre like konkurransevilkår i bransjen. En kartlegging avdekker at det er kjøpere av isolerglass og produkter med isolerglass (vinduer, dører, etc.) som ikke er kjent med kravet i avfallsforskriften vedrørende kjøp av slike produkter.

Fugelimet på isolerglassruter fra 60- og 70-tallet kan inneholde PCB. På dette bildet er rammen løsnet slik at forseglingslimet kommer til syne.

Kristin Runde og Sverre Valde, Ruteretur AS

Avfallsforskriften stiller krav kjøpere
av isolerglassruter. Vindusprodusenter, glassmestere, byggevarehus, entreprenører og eiendomseiere kan alle være kjøpere av isolerglassruter.

For å sikre at alle som produserer og importerer isolerglassruter og produkter med isolerglass betaler det pålagte miljø-vederlaget, har kjøpere av isolerglassruter plikt til å kontrollere at leverandørene de kjøper fra er medlem hos Ruteretur. Dette fremkommer av avfallsforskriften § 14-5, og omfatter alle som kjøper mer enn 200 isolerglass og produkter med isolerglass per år.

Figuren nedenfor viser eksempler på en verdikjede til isolerglassruter. Aktørene som ikke produserer eller importerer isolerglassruter anses som kjøpere av slike ruter. Avfallsforskriften stiller også krav til kjøperne.

«Den som kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må etterspørre og kunne dokumentere at produsenten er deltager i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.» – Avfallsforskriften § 14-5

Hvordan kan kjøpere av isolerglass ivareta sine miljøforpliktelser?

Ruteretur tilbyr gratis kontrollmedlemskap. Slik får kjøpere av isolerglassruter og produkter av isolerglass hjelp til å ivareta sine miljøforpliktelser. Videre anbefales det at kjøpere stiller krav i leverandøravtaler om at miljøvederlag skal være betalt for isolerglass og isolerglassprodukter.

Hvilke krav stilles til produsenter og importører av isolerglassruter?

Avfallsforskriftens kapittel 14, som omhandler kasserte PCB-holdige isolerglassruter, stiller krav om at alle som produserer eller importerer isolerglassruter til det norske markedet skal sørge for en nedstrømsløsning for kasserte PCB-ruter.

Dette løses i praksis ved at produsenter og importører av isolerglass er deltakere i Ruteretur.

Levering av PCB-ruter skal ikke koste mer enn det koster å levere ordinært avfall. For å få dekket merkostnaden med å samle inn og behandle PCB-ruter, betaler Rutereturs deltakere et miljøvederlag til Ruteretur, som for tiden er ni kroner, for hver nye isolerglassrute som sendes ut på det norske markedet. I tillegg til
å dekke kostnader for innsamling og behandling av PCB-ruter, dekker vederlaget også administrasjon og annen drift av returselskapet, samt informasjon om PCB-ruter, iht. de krav som regelverk og myndigheter stiller.

Om Ruteretur

Ruteretur er en returordning for kasserte PCB-ruter. Returselskapet er et non-profitt-selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet, og sørger for at disse får en trygg sluttbehandling. Selskapet ble etablert for å samle inn miljøgiften PCB, som ble benyttet i isolerglassruter på 60- og 70-tallet.

Det utvidete produsentansvaret for isolerglassruter har eksistert siden 2002, og eies av bransjen selv; Glass- og Fasadeforeningen, Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norske Trevarer. Ruteretur finansieres av produsenter og importører av isolerglassruter. De siste årene har Ruteretur samlet inn nærmere 40 000 PCB-ruter årlig.