MARKEDSINFORMASJON 2. TERTIAL 2021

Sterk utvikling i proffmarkedet for byggevarer

Byggevarehandelen vokste med 12,5 prosent i 2. tertial 2021.

Den sterke veksten i byggevarehandelen har vært fordelt over hele landet. Oppgangen var likevel størst i Agder og Innlandet.

Veksten i andre tertial ble særlig løftet av høyere proffomsetning, som steg 21,9 prosent i forhold til samme tertial året før.

Høy etterspørsel og forstyrrelser i de internasjonale markedene har over noe tid ført til høyere priser på flere byggevarer.

– Oppgangen i proffmarkedet er drevet av økte priser på trelast og andre byggevarer, fremfor underliggende volumøkning fra 2020, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Utsikter til negative vekstrater
– Under pandemien har vi sett kraftig vekst i salget til privatkunder. Forbrukerne har hatt mer penger til overs, samt anledning til å gjøre arbeid på egen bolig og hytte, sier Koksvik.

I møte med høye omsetningsnivåer fra i fjor, ser vi nå at vekstratene i privatsegmentet avtar. I andre tertial var salget 2,8 prosent høyere enn i samme periode i 2020. Også her har økte trevarepriser bidratt til å holde omsetningen oppe.

– Etter noen år med sterk oppgang i byggevaresalget, forventer Virke negative vekstrater for både proff- og privatsegmentet i 2022, avslutter Koksvik.

Lasse Paulsen, seniorrådgiver Virke Analyse

Boligmarkedet
Tall fra Eiendom Norge viser at antall solgte bruktboliger per utgangen av 2. tertial 2021 (jan–aug.) økte med 6,5 prosent målt mot samme periode i fjor.
I 2020 ble det gitt det laveste antallet igangsettingstillatelser til nye boliger siden 2014. Per utgangen av 2. tertial 2021 (jan–aug.) var utviklingen ganske flat, med 0,1 prosent færre igangsettingstillatelser enn for samme periode i året før.

Prisene på brukte boliger økte i gjennomsnitt med 12,5 prosent i 2.kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2020. Prisene på nye boliger steg i samme periode med 6,2 prosent på landbasis.

Aslaug Koksvik, direktør Virke Byggevarehandel

Bruktboligprisene steg over hele landet, men oppgangen var sterkest i Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den svakeste prisveksten.

Boligmarkedet har gjennomgående vært sterkt siden i fjor sommer. De rekordlave boliglånsrentene og delvis tvunget sparing knyttet til pandemien virker å ha dominert over andre forhold, som moderat inntektsvekst- og befolkningsvekst. Fremover ventes rentenivået å stige noe og det er tegn til at boligprisveksten dempes.

Oppgangen i boligprisene kan stimulere byggevarehandelen gjennom husholdningenes formue og konsum, samt lønnsomheten til byggeprosjekter.

Figur 1

Byggevarehandelen vokste med 12,5 prosent i 2. tertial 2021 sammenlignet med 2. tertial 2020.

Det var høye vekstrater i hele landet og oppgangen var størst i Agder og Innlandet.

Den sterke oppgangen ble særlig drevet av proffmarkedet, som vokste med 21,9 prosent i forhold til 2.tertial i fjor. Privatmarkedet hadde i samme periode en vekst på 2,8 prosent.

Kilde: Virke Analyse (2021).

Figur 2

Etter et år med historisk høye vekstrater i privatmarkedet, har denne kommet klart ned fra 1.terital 2021. I årets andre tertial avtok veksten noe fra foregående periode.

Proffomsetningen har hatt sterk vekst siden oppsvinget i 3. tertial i fjor. Årets andre tertial skiller seg likevel ut med rekordhøy omsetningsvekst.

Veksten i den samlede omsetningen til aktørene i MI-gruppen økte fra forrige periode, og havnet på sterke 12,5 prosent i 2.tertial 2021.

Kilde: Virke Analyse (2021).

Figur 3

Proff: Proffmarkedet hadde en oppgang i omsetningen på hele 21,9 prosent i
2.tertial 2021. Det var tosifret vekst i alle landets fylker, men størst var oppgangen i Agder.

Privat: Privatmarkedet vokste med 2,8 prosent i 2. tertial 2021. Det var posi-tive vekstrater i store deler av landet, med unntak av Oslo der omsetningen falt klart, og Vestfold og Telemark som opplevde en liten nedgang.

Kilde: Virke Analyse (2021).