ROYALSAKEN

Talgø Møre Tre er sikre på å vinne frem med sin konklusjon

Konsernsjef Terje Talgø i Talgø Møre Tre har hatt et ekstraordinært år. – Det er uforståelig hvorfor produkter ikke skal testes i den tilstand de er i når de er ferdigbehandlet. Det er og blir det som betyr noe for sluttbrukeren: Hvor trygt huset er når de flytter inn, sier han. Talgø Møre Tre har saksøkt staten og konsernsjefen er overbevist om at produsentens konklusjoner vil vinne frem – og at saken får en god løsning.

MORTEN KRISTIANSEN

Talgø Møre Tre havnet midt i stormen da Royal-kledning mistet sin brannklassifisering og snudde markedet på hodet. Fremdeles er det slik at kledningen ikke selges i norske byggevarehandelshus og fraviksanalyser er nødvendig for å få brukstillatelse på eksisterende og igangsatte prosjekter som bruker royal-kledning.

Skuffet over myndighetene
Konsernsjef Terje Talgø har tatt opp kampen med myndighetene og i sommer servert Talgø Møre Tre både en omfattende branntest og et søksmål mot Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

– Både direktoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hevder at vi har merket royalkledningen feil. Det er feil. Vi har merket den i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene. Myndighetenes feilaktige påstander har utløst erstatningskrav mot oss i størrelsesorden mange titalls millioner kroner, uttalte konsernsjef Terje Talgø i en pressemelding i sommer.
 
– Nå har vi brukt det siste halve året på å innhente faglige, og juridiske vurderinger av situasjonen.

Vi har samtidig sett på hvordan regelverket tolkes i andre land i EØS-området. Alle funn, tolkninger, og analyser viser at vi har hatt rett hele veien. Vi har merket kledningen vår helt etter boka.

– Til tross for at vi fortløpende har delt våre funn med både departementet og direktoratet, har vi ikke opplevd at de ønsker å komme frem til en løsning til det beste for alle. De har ikke engang vært villige til å møte oss, sa Talgø.

Vi spurte konsernsjefen hvordan alt dette kunne dette skje og hva som blir veien videre?

Positivt med tilsyn, men…
– Hvordan opplevde du det da det beskjeden kom og dere stoppet salget av Royal-kledning?

– Da vi fikk beskjeden i desember i 2020, reagerte vi raskt. Til tross for at vi også da var sikre på at vi hadde gjort alt riktig, og at royalkledning var trygt, ønsket vi ikke å ta noen sjanser.
 
– Vi valgte derfor å avklassifisere vårt kledningsprodukt fra klasse D til NPD. Samtidig engasjerte vi ledende brannekspertise og satte i gang omfattende tester.

Har du fått noe innsikt i hva som utløste DiBKs nye tolkning av royal-kledning? For slike ting dukker vel ikke bare opp «ut av det blå»?

– Bakgrunnen for dette, slik vi fikk det fremlagt, var en markedsgjennomgang på kledningsprodukter med brannhemmende behandling.

I denne gjennomgangen var ikke vanlig royalbehandlet kledning testet, og skulle heller ikke være testet, men DiBK valgte samtidig å gå ut og anta at vårt produkt ikke oppfylte kravene til preaksepterte ytelser, kjent som klasse D. Dette har vi hele tiden valgt å bestride, og gjør det fremdeles.

OPPGITT OVER MYNDIGHETENE: Konsernsjef Terje Tal-gø i Talgø Møre Tre mener de har gjort alt riktig etter loven. Han mener gjeldende regelverk både er tungt og diskriminerende. (Foto: Talgø Møre Tre)

– Hva synes du om DiBKs siste utspill om at de skal utføre tilsyn av flere overflatebehandlede kledninger?

– Vi synes selvsagt det er positivt at det føres tilsyn på flere produkter i kledningsmarkedet, men det er uforståelig hvorfor produkter ikke skal testes i den tilstand de er når de er ferdigbehandlet. Det er og blir det som betyr noe for sluttbrukeren, altså hvor trygt huset er når de flytter inn.

BLE STRIDENS KJERNE: Reklassifiseringen av utvendig Royal-panel har satt i gang en omfattende debatt og prosess rundt utvendige trekledninger. (Foto: Talgø Møre Tre)

– Her ser vi også at royalbehandlet kledning har tilsvarende resultater som nær alt annet Nordmenn har på husene sine, enten det er malt eller beiset kledning.
 
– Diskriminerende regelverk
På samme tid som nyheten om stevningen kom, publiserte Talgø Møre Tre også en pressemelding om en branntest utført av RISE Fire Research AS. Konklusjonen var tydelig: Royalbehandlet trekledning er like trygg som annen overflatebehandlet trekledning.
 
– Dette er noe vi har sagt helt siden myndighetene kom med sin feilaktige nytolkning av regelverket for snart et halvt år siden. Den usikkerheten som er skapt, har vært helt unødvendig. Nå må denne saken løses, slik at bruk av trekledning, royalbehandlet og behandlet på annen måte, er et like enkelt og selvsagt valg som det har vært før. Slik sikrer vi norsk byggeskikk fremover, uttalte Talgø.
 
Overfor Bygg & Handel fremhever Talgø at testene som er enestående i sitt slag.
– Det er fullskalatester som gir et helt nytt bilde av de faktiske realitetene. Her er alle produkter testet som om det skulle vært ferdig på vegg, som er den mest logiske måten å sammenligne på. Det viktige er selvsagt hvordan huset står når folk har flyttet inn i det.
 
– Testene gjort av RISE Fire Research AS kunne ikke vært mer tydelige; det er like trygt om du har royalbehandlet, beiset eller malt.
 
– Du nevner «endre regelverket» flere steder i pressemeldinger sendt ut. Hva mener du med det? Er det ikke bare tolkning av regelverket man strides om?
 
– Tolkningen av regelverket er bare
én del av denne kompliserte saken. Vi står på at vi har tolket regelverket helt korrekt, og gjort alt riktig etter loven. Så er faktum at regelverket er tungt og ikke minst diskriminerende.
– Vi tar derfor til orde for en endring som er enkel å forstå for de det er viktigst for, sluttbrukerne.

Vi er sikre på at alle som flytter inn i et nytt hus er mest opptatt av hvor trygt det er når de flytter inn og alt er ferdig, ikke hvordan materialene oppfører seg i diverse deler av byggeprosessen, sier Talgø.

Påført store tap
Boligprodusentenes forening har utviklet et eget verktøy, «Branntrygg», som av prosjekterende foretak kan brukes for å gjennomføre en fraviksanalyse for bruk av royalbehandlet kledning (se egen sak, red.anm.).

– Med verktøyet «Branntrygg» og fraviksanalyser er vel problemet med ferdigstilte og påbegynte prosjekter med royalkledning løst?
 
– Til tross for at verktøyet «Branntrygg» er et godt verktøy til sitt bruk, så løser det ikke alle problemer. Så lenge myndighetene ikke klarer å ta inn over seg at vi må løse opp i forskjellsbehandlingen av forskjellige typer trekledning, er heller ikke saken løst.
 
– Kan du anslå kostnadene stansen i salget har medført?
 
– Det er vanskelig å anslå, og det er uansett feil av meg å spekulere i dette før regnskapet vårt blir offentliggjort.
 
– Men vi snakker store tap for oss og for de andre royalprodusentene, vi snakker store problemer for byggeindustrien og vi snakker betydelige merkostnader og merulempe for sluttbrukerne, husbyggerne.
 
– Hva med erstatningskrav mot dere?
 
– Vi har opplevd noen erstatningskrav, og vi har forståelse for at kundene gjør dette. Vi opplever gjennomgående at kundene har stor forståelse for den situasjonen vi og våre kolleger som royalprodusenter står i.
 
– Det viktigste for oss er at vi løser denne saken på en god måte i fellesskap med både kunder og leverandører, noe vi er sikre på at vi skal klare.
 
Sikre på å vinne frem
– Hva med omdømmet til royal-kledning? Hvor lang tid vil det ta å reparere skadene – om omdømmet er varig skadet?
– Det vil tiden vise, men vi har fått flere støttende tilbakemeldinger der kunder og leverandører rett og slett ikke forstår det myndighetene har gjort i denne saken, sier Talgø.
 
– Folk som har brukt royalkledning gjennom flere tiår, er fornøyde med produktet, og vi er sikre på at brukerne vil være like fornøyde med det i lang tid fremover. Alle ser også hvor ulogisk det er å teste materialer som er halvferdige opp mot helt ferdige produkter. Det viktige er selvsagt hvordan det til slutt henger på veggen.
 
– Hvordan synes du økosystemet rundt dere har håndtert saken?
 
– Det er store forskjeller på hvordan aktører har håndtert denne saken. Det er naturlig. Vi har hatt godt samarbeid med de fleste aktørene, for alle ønsker jo å komme frem til en løsning som gjør at vi fortsatt kan bruke det fantastiske produktet Royalkledning faktisk er.
 
– Alle ønsker et trygt, velfungerende og fremtidsrettet regelverk, påpeker Talgø.
 
– Hva skjer hvis konklusjonen til DiBK står og rettssaken ikke fører frem? Er Royalkledning da ferdig som fremtidig produkt?
 
– Nei, virkelig ikke. Det er ikke slik at det nå er ulovlig å bruke royalkledning, og det vil det heller ikke være i fremtiden, uansett utfall.
 
– Når det er sagt så føler vi oss sikre på at våre konklusjoner vil vinne frem, og at saken får en god løsning.
 
– Tar dere noen som helst selvkritikk eller skyld for at situasjonen har oppstått?
 
– Talgø MøreTre har fulgt reglene, rådene og signalene vi har fått fra myndighetene. Vi har gjort alt i vår makt for å begrense den skaden dette har påført oss, og vi har brukt ekstremt mye ressurser og tid på å gå gjennom våre produkter, og ikke minst satt i gang en rekke tester for å få avklaringer, fastslår Talgø.