Teknisk handel etablert som nytt bransjefellesskap i Virke

Det er med stor glede vi nå kan ønske bransjefelleskapet for  den norske VA/VVS-bransjen velkommen til Virke, under  navnet Virke teknisk handel.

Styret i det nyetablerte bransjefellesskapet Virke Teknisk handel. Fra venstre: Kjetil Vee Moen, Virke, Jørn Are Berg, Onninnen, Asbjørn Vennebo, Dahl/Optimera, Bjørn Moen, Heidenreich og styreleder Rune Flengsrud, Ahlsell.

– Det er svært gledelig, og en tillitserklæring at rørgrossistene nå ønsket å legge sitt bransjefellesskap til Virke. Dette er en viktig brikke i Virkes satsning på BAE-næringen som gir oss enda mer tyngde og gjennomslagskraft på de sakene som er viktig for medlemmene våre, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Etter at NRF-databasen ble overført til Norsk Byggtjeneste har det vært jobbet med en løsning for å flytte bransjens fellesskapsarena inn i Virke.

– Vi er veldig glade for at dette nå endelig er på plass og at vi kan jobbe sammen med Virke på de sakene som er viktige for bransjen både i dag, men også i årene som kommer, sier styreleder i det nyetablerte bransjefellesskapet, Rune Flengsrud, som til daglig er administrerende direktør i Ahlsell.

I tillegg til det nyetablerte Virke teknisk handel, forvalter Virke bransjefellesskapene for byggevarehandelen og elektrogrossistene. Begge med egne styrer og koordinerende forum.

– Vi ser også for oss at vi vil ha en positiv effekt og synergier av at hele handelsleddet for byggenæringen er samlet i Virke. Vi støter på mange av de samme utfordringene på tvers av de tekniske disiplinene og da kan det av og til være fornuftig å sette hodene sammen, fortsetter Flengsrud.

Det nyetablerte bransjefelleskapet skal være en arena for utvikling og fellesinnsats på de områdene som er viktig for, ikke bare grossistene, men hele verdikjeden.

– Digitalisering, standardisering og bærekraft går gjerne hånd i hånd og vil være viktige utviklingsområder som kommer hele verdikjeden til gode. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med bransjen på disse viktige områdene.
Gode digitale løsninger som støtter opp under bærekraftmålene er ikke lenger en hygienefaktorer, men snarere noe man må levere på, sier Kjetil Vee Moen, fagsjef for byggenæringen i Virke. Moen koordinerer bransjefelleskapets arbeid i Virke.
 
– Nå har vi etablert bransjefelleskapet under navnet «Virke teknisk handel». Det er i første omgang Ahlsell, Dahl/Optimera, Onninen og Heidenreich som er medlemmer i bransjefellesskapet, men det åpnes for bredere deltakelse, sier Flengsrud.
 
– Vi ønsker at flere melder sin interesse og ønsker å delta i arbeidet med utviklingen av bransjen vår. Gjennom felles innsats og en mer koordinert verdikjede kan vi bidra til både høyere effektivitet og bedre løsninger for å imøtekomme morgendagens krav, avslutter han.