Boligutvikleren JM Norge tester ut digitalisering av byggeplasslogistikk

Det er en etablert sannhet at byggevarehandelen og produsentene har kommet lengre i sin digitale reise enn kundeleddet. Men nå er det i ferd med å skje ting, i alle fall hos JM Norge. I samarbeid med Logiq og Gausdal Landhandleri nærmer det seg nå digitaliserte byggeplasser.

MORTEN KRISTIANSEN

JM Norge gjennomfører et stort, løpende endringsprosjekt hvor digitalisering er et ledd i den store helheten.

– Alt det vi gjør nå, gjør vi for å skape en bedre hverdag for enkeltindividet, og samtidig kunne levere både raskere og med bedre kvalitet til sluttkunden, noe som vil gi JM NORGE den konkurransefordelen de behøver i markedet, fastslår logistikkleder Morten Trosterud i JM Norge. 

ENGASJERT I BYGGEPLASSLOGISTIKK: Logistikkleder Morten Trosterud i JM NORGE. (Foto: JM NORGE)

Han påpeker at boligbyggere nå leverer de samme løsningene, på samme nivå og stort sett med de samme kvalitetene på produktene. For å nå kunden i et så likt marked, må man gjøre grep som skiller seg ut i mengden, for eksempel det å kunne tilby kunden å flytte inn tidligere enn det konkurrentene gjør.

– Vi har foretatt et dypdykk i hva vi kan gjøre av forbedringer og endringer i eget hus. Vi har utført en rekke piloter, gjort endret i organisasjons strukturen, lagt vekt på samhandling og åpenhet mot våre rammepartnere og innført nye innovative digitale verktøy. Vi har sett på hele byggeprosessen, helt fra planlegging av prosjektet og utgraving av tomten, til nøkkelen står klar i døren til kunden.

– Har man god flyt og kontroll i hele prosessen, kan vi også levere raskere, med like høy kvalitet og sikkerhet, uten at det går på bekostning av tid, penger eller ressurser. På byggeplassen opplever man å kunne levere raskere og med færre feil og mangler – som igjen er bra for arbeiderne ute på byggeplassen og til slutt kunden, sier Trosterud.

Flere komponenter på plass
I starten på prosjektet etablerte Trosterud et logistikkteam som skulle bære inn byggevarer på kveldstid. Og JM Norge fikk en ny partner på trevare – Gausdal Landhandleri.

MOT FULL KONTROLL PÅ BYGGEPLASS: Digitalisering skal gi JM NORGE mange fordeler i konkurransen om boligkundene (Foto: JM NORGE)

– Gausdal var svært interessert i samarbeid med JM NORGE, og ble inspirert av ideen rundt et felles logistikksenter, hvor både deres egne varer og JM sine tredje-partsleverandørers varer kunne bufferlagre i en kort periode for så å sendes ut til JM sine respektive byggeplasser på rett tid og sted, forteller Trosterud.

Men det å sende alle bestilte varer til et felles logistikksenter for mellomlagring krever nøye planlegging, god kontroll og en felles oversikt. Valget for JM NORGE falt på MYLOC.

MYLOC kan defineres som en avansert leveransekalender. For JM og Trosterud, startet det hele som en leveransekalender, men MYLOC er langt mer kraftfullt en som så.

Dette kan Trosterud bekrefte og understreke etter å ha jobbet tett med både programvaren og de dedikerte eierne og utviklerne av MYLOC.

Digital håndtering
For å nå sine mål, lå løsningen i å skape ett godt og tett samarbeid med Logiq, som ifølge Trosterud dukket opp via Gausdal Landhandleri som allerede brukte Logiq. Denne tilfeldigheten kunne ikke dukket opp på ett bedre tidspunkt, legger han til.

– Ved i utgangspunktet å tenke at våre rammeavtalepartnere måtte legge inn alle våre ordrebekreftelser i MYLOCK manuelt, kunne vi nå, med LOGIQ i bakhånd, få til en digital sporbar sending av våre varer fra bestilling til mottak på byggeplassen…, og i tillegg faktura matche varen ved mottak, klar for utbetaling. Dette sparer JM for enorme behandlings ressurser av fakturaer.
 
– Dette var kjempespennende og satte min jobb med å digitalisere byggeplassen i helt nytt lys.
 
Jeg så nye muligheter med MYLOCK som jeg tidligere ikke hadde sett før, noe som gav utviklingen av denne prosessen med digitalisering av JM sine byggeplasser bensin på bålet.
 
– Jeg kunne nå, overfor våre rammepartnere og JM sine byggeplasser, selge inn en trygg og god løsning for sporing av deres varer, uavhengig om det ble sendt direkte til byggeplassen eller til et felles logistikksenter.
 
Alle skal med
JM Norge kunne nå med Logiq og MYLOC i bakhånd også ta i bruk digital pakkseddel. Varene skannes ved start av bæringen og skannes på nytt når den er flyttet til riktig sted. Ifølge Trosterud blir dette også etter hvert integrert med BIM og plantegninger slik at man kan se hvor varene fysisk er på tegningene, om ønskelig.
 
– Da begynner vi å komme langt på vei, og dette er ikke en femårsplan. Vi snakker 2021.
 
– Det som gjenstår nå er den praktiske biten; å få lært opp alle som skal inn i MYLOCK. Det gjelder også våre underentreprenører, alle skal med! Akkurat nå må de legge inn sine vareleveranser manuelt i kalenderen.
 
– Gulroten for våre underentreprenører ved å bli med på dette, er at når JM er ordentlig i gang, og klare for det, så kan vi koble de og deres leverandører på den digitale sporbarheten, slik at både varer og leveranser legges rett inn i MYLOCK når underentreprenøren har gjort sin bestilling til byggeplassen.
– Da har vi alle inkludert og med på den digitale reisen, sier Trosterud – og legger til at det blir i fase to. Fokuset nå er først og fremst på JM Norge internt.
 
Har løst interne utfordringer Trosterud bekrefter at prosjektet er initiert fra toppen i selskapet, og forbedring av både digitalisering og logistikkflyt jobbes med i både JM SVERIGE og JM NORGE.
 
På spørsmål om hva som har vært de største utfordringene i prosjektet så langt, nikker Trosterud gjenkjennende til et område som er identifisert som en av bremseklossene for digitalisering i byggebransjen: Silobaserte organisasjoner, der man generelt sett er opptatt med egne områder og problemstillinger, lite transparens, åpenhet og samhandling gjør prosessen lang og omfattende.
 
– EDI-tilpasning og den digitale reisen inn mot våre rammeavtalepartnere har vært tyngre enn forventet, og er nok mye av grunnen til at man ikke tidligere i byggebransjen har tatt steget med å forsøke å få dette på plass. Det krever ressurser og tett samarbeid på tvers av organisasjonen.
 
På vei mot full kontroll
– Hva gjenstår nå før byggeplassen er gjennomdigitalisert?
 
– Det viktigste for oss nå er å få på plass et byggeprosjekt hvor alle piloter vi har utført, er samlet og danner hele reisen fra prosjektering til nøkkelferdig bygg.
 
– Hvordan har dette endret din arbeids-hverdag?
 
– Tidligere har min rolle vært prosjektleder, og jeg har kjent på kroppen hvordan det var å jobbe i det tidligere systemet: Man er mer stresset har mindre kontroll, pakksedler på avveie, varer som flyttes rundt, blir skadet og bestilles på nytt. Dårlig arbeidsmiljø, kultur og økt frustrasjon for dem ute på byggeplassene.
 
– Det jeg ser nå, er en økt trygghet og kontroll for alle på byggeplassen, helt fra riggmannskapet, den som jobber i tårnkrana og helt inn på kontoret – som har full kontroll på vareflyt, ressursbruk og kan dermed bemanne riktig, spare ressurser i alle ledd og samtidig ha fokus på å gjennomføre og levere prosjektet i tide.
 
– Slik vi har bygget opp systemet nå, kan jeg kun ved å se på tv-skjermen med MY-LOCK-kalenderen på, danne meg et bilde av hvordan prosjektet ledes og hvordan ting flyter, sier Trosterud – og trekker frem et eksempel:
 
Byggeplassen kan nå se når varen er på vei til logistikksenteret og når varen går fra logistikksenteret til byggeplassen.
 
For eksempel kjøkkenmontøren kan se når kjøkkenet er på vei, at det er mottatt ved byggeplassen. Han vil få informasjon om når varen er påbegynt innebåret og når den er plassert i riktig leilighet, klart for montering, og om det er eventuelle avvik etter innbæring.
 
– Ved å kunne levere slik detaljert informasjon til alle på en byggeplass, får vi dedikerte og engasjerte medarbeidere som yter mer, trives på jobb og leverer på tid, sier Trosterud.
 
– Vi har full kontroll fra A til Å, noe som gir tillit og trygghet for både leverandør og sluttkunde.