Byggevare-outlets løser en utfordring for hele verdikjeden

Gausbygg Outlet gikk fra en til to lokasjoner tidligere i år. Gausdal Landhandleri sin kanal for byggevarer som ikke kan selges gjennom varehusene, har god tilgang på varer for kunder som er ute etter rimelige produkter. – Dette er bærekraft i praksis, fastslår administrerende direktør Audun Løhre.

MORTEN KRISTIANSEN

Gausdal Landhandleri åpnet sin første outlet i Lillehammer mars 2019. I august i år åpnet outlet nummer to i Lørenskog. Alle mulige byggevarer med sekkebetegnelsen ukurans får nye eiere gjennom utsalgene.

Audun Løhre forteller at historien bak oppstarten av Gausbygg Outlet var at de gjennom sin egendistribusjon fra sentrallageret så at de fikk inn mange varer som delvis var blitt skadet under transport eller varer som var feilbestilt.

– Vi irriterte oss over mengden og tenkte over hva vi kunne gjøre av tiltak. I et sirkulærøkonomisk perspektiv hadde vi ikke noen god løsning for varer som hadde avvik, ble skadet eller feilbestilt. Vi ønsket egentlig bare en markedsplass for dette, og løsningen ble Gausbygg Outlet.

En kanal for mange
Også fullgode varer med kosmetiske overflateskader og produkter med feil mål, typisk dører eller vinduer, manglet en god kanal.

Gausdal landhandleri så også etter et opplegg for å håndtere produkter i forbindelse med et leverandør- eller sortimentsbytte, overskuddsvarer og overskudd etter et at byggeprosjekt var ferdig.

– Eller varer i forbindelse med at vi en-drer noe i våre 21 varehus. Nå har vi to markedsplasser hvor vi kan kjøre ut disse varene. Dette er bærekraft i praksis, fastslår Løhre.

BÆREKRAFT I PRAKSIS: Administrerende direktør Audun Løhre i Gausdal Landhandleri mener outlets løser et problem for hele verdikjeden i byggebransjen. (Foto: Gausdal Landhandleri)

Gausdals leverandører fikk også en kanal for utgående varer og varer som de har for mye av på lager, samt produkter som er utgående på grunn av leverandørenes endringer i for eksempel sortiment eller design.

– Vi gir produsentene mulighet til å avhende dette på en av våre to markedsplasser, forteller Løhre – og legger til at de er veldig positive til alle tiltak rundt denne problematikken.
 
– Om det er Tørn.no eller andre konsepter. Det viser at bransjen tar dette alvorlig og at aktørene tar problemet med ressurssløsing på alvor.
 
Utelukker ikke flere
Årsaken til at Gausbygg Outlet nå er på to lokasjoner er at Gausdal Landhandleri samarbeider med en del kunder og entreprenører om å ta tilbake overskuddsmateriell fra byggeplassene.
– Vi ønsket å ha en plass for avhending av dette nærmere deler av entreprenørkundene våre i Oslo. Men det må være fullgode varer, det er ikke søppel, sier Løhre.
 
– Kommer det til å bli flere outlets?
 
– Det kan hende. Per nå, i det korte bildet ligger det ingen planer for det. Vi har startet litt i det små så får vi se hva det blir til etter hvert. Vi prøver å tenke både praktisk og enkelt.
 
Gausbygg Outlet drives som et eget selskap ved siden av Gausdal Landhandleri, og henvender seg i første rekke til privatkundemarkedet.
 
– Vi avhender varene med høy omløpshastighet. Et partilager kan være et typisk kjøp. Vi kjører ned prisen og kvitterer ut.
 
Løhre sier at proffkundene absolutt også er velkomne, men outlet-utsalgene har ingen form for kategoristyring.
 
– Vi har de varene som er der, der og da, og vi selger etter «pølsa og pengene-prinsippet»: Skal du ha det må du betale for det. Det er ingen reservasjonsmuligheter, ingen bestilling eller utkjøring av varer.
 
Markedsføringen holdes også enkel:
Kun i sosiale kanaler som for eksempel Facebook.
 
Problemstilling som angår alle
Løhre ønsker ikke å oppgi omsetningstall, men han konstaterer at de ser at behovet er til stede.

Over: KLÆR: Utvalg av utgående modeller innen arbeidsbekledning. (Foto: Gausdal Landhandleri

– Vi sliter ikke med tilgang på varer, fastslår han.
 
– Dere er ikke med i markedsportalen Tørn.no?
 
– Nei, det er vi ikke. I og med at vi har etablert denne markedsplassen selv, har vi ikke sett behovet. Men når det er sagt er vi veldig positive til at alle er med å ta sin tørn på dette området, for det er en utfordring både for produsentleddet, handelsleddet og ikke minst det utøvende ledd.
 
– Det er en problemstilling som angår hele verdikjeden, og henger tett sammen med miljø og bærekraft – men også digitaliseringen som alle snakker om og holder på med: Vi må komme til det punktet at alt går mer digitalt slik at vi får færre varer som blir skadet, feilbestilt og liggende, sier Løhre.
 
– Det tar jo tid, så Gausbygg Outlet vil bestå en tid hvis man skal følge takten på digitaliseringen?
 
– Ja, det ser slik ut.

VERKTØY: Bredt utvalg av verktøy på Lillehammer. (Foto: Gausdal Landhandleri)

Sterkt reduserte priser
Løhre adresserer også et annet problem; fullgode varer som blir sortert ut og havner i restavfallscontainere på byggeplass.

– Man kan jo spørre seg hvor disse varene blir av? Vi har et samarbeid med et renovasjonsselskap på Lillehammer der vi sorterer ut det som er fullgode byggematerialer, og selger det ut igjen i outleten.
 
– Er outlet-utsalgene også en kanal for sesongvarer som er overbestilt?
– Ja. Det kan være varer vi tar inn som vi ser det er en lav omløpshastighet på – og som vi bestemmer oss for å selge gjennom outleten, som et oppryddingssalg.
 
– Hvordan er prisbildet på varene?
 
– Det er veldig forskjellig, i og med det er en miks av halvgode og fullgode varer. Men alt selges til sterkt reduserte priser for vi ønsker å få dem ut. Outletene skal ikke være en oppsamlingsplass.

KONKURS: Stort utvalg av listverk på Lørenskog etter konkursen i SWood. (Foto: Gausdal Landhandleri)

Flere kan komme
– Outlets er godt kjent innen annen handel, men innen byggevare har det ikke vært vanlig. Hva tror du er årsaken?

– Det er vanskelig å si. Vi var de første som startet med dette, og vi gjorde det fordi vi identifiserte et problem. Løsningen ble outlet-utsalg. Det er fullt mulig at det vil komme flere slike konsepter etter hvert.
 
– Det kan hende de andre markedsaktørene har gode systemer for å håndtere dette internt og det er ikke sikkert de har samme behov som oss. Vi mener i alle fall at det er et bra tiltak,  konkluderer Løhre.