Et rekordgodt og vanskelig år

Snart er dette vanskelige, rekordgode, ubeskrivelige, forferdelige, avslappende, knallgode, stressende, rolige, ensomme og spesielle året over.

2020 går inn i historien som et år der byggevarehandelens omsetningsøkning slo alle rekorder. Bare i november har økningen vært på hele 15 prosent i forhold til samme måned i fjor. Privatmarkedet har hittil i år hatt en omsetningsøkning på hele 24 prosent sammenlignet med 2019 og den totale omsetningen har hittil i år hatt en vekst på 11,3 prosent.

Jeg har kollegaer i Virke som jobber for bransjer som er helt i den andre enden av skalaen. De som opplevde at all omsetning falt bort over natten og at nedstenging og permitteringer ble hovedfokuset.

Hvem kunne forutse dette ved inngangen til 2020?

Om noen hadde fortalt meg hva som kom til å ramme oss ville jeg blitt vettskremt. Og i starten var det både skremmende og voldsomt, men etterhvert fikk vi trygghet ved tydelig informasjon og god styring fra myndighetene.

I Virke ble det et svært hektisk år hvor fokuset var på å trygge medlemmene. I dialog med myndighetene ga vi innspill til tiltak som best kunne hjelpe i den uoversiktlige situasjonen. Fra hjemmekontoret – sent og tidlig, hverdag og helg, har vi betjent medlemmene på en forhåpentligvis god måte.

For byggevarehandelen ble det tidenes år. Dere håndterte situasjonen svært godt og varene ble levert, butikkene modifisert for bedre smittevern, karenteneregler ble implementert, samtidig som andre utfordringer i kjølevannet av pandemien ble håndtert.

Nå nærmer vi oss enden på et utfordrende år og for-håpentligvis er vi i normalt gjenge en gang i første halvdel av 2021.

Jeg ønsker dere alle en fin jul, og aldri har vel ordene og et godt nytt år hatt større betydning.

Aslaug Koksvik,
bransjedirektør
Virke Byggevarehandel