Optimera har valgt å gå for Tørn.no

– Dette er en digital, fremtidsrettet løsning som forhåpentligvis vil gi samme effekt som et outlet, men med langt mindre investeringer og miljøfotavtrykk, sier direktør forretningsutvikling Odd Treffen i Optimera.

MORTEN KRISTIANSEN

– Vi har valgt å satse offensivt på Tørn. no i forhold til overskuddsproblematikk, fastslår Treffen.

Gjennom en landsdekkende avtale med Tørn, skal Norges største byggevarekjede selge sine overskuddsvarer til private og proffe kunder over hele landet.

– Som de fleste andre har vi forsøkt å selge disse varene selv tidligere. Nå er vi spente på hva slags effekt vi kan få ut av å selge ukurante varer gjennom Tørn, sier Treffen – og legger til at Optimera lenge har hatt fokus på ukurans i sine varebeholdninger.

Han forteller at ukurans er kostnadskrevende med tanke på lagerhold, kapitalbinding og ikke minst i form av tapte inntekter. Det er heller ikke bra for miljøet at varer ikke blir solgt.

– Da anledningen til å selge overskuddsvarer på Tørn bød seg, så vi i Optimera og Montér straks hvilke muligheter det kunne bety for oss.

Alle skal opp
– Når det kommer til ukurante varer er det avgjørende å nå ut til en bred kundemasse, og Tørn sin tjeneste er spesialisert på nettopp dette, sier Treffen – som allerede har fått de første Montér byggevare-husene i gang på Tørn.

Optimera har nå 40 byggevarehus som er koblet opp mot markedsplassen, og har begynt å selge sine overskuddsvarer gjennom plattformen. Nye byggevarehus kobles opp fortløpende og målet er at alle Montér byggevarehus skal være tilgjengelige på Tørn i løpet av vinteren.

GÅR FOR TØRN.NO: Direktør forretningsutvikling Odd Treffen i Optimera har et mål om å få opp alle varehusene på markedsplassen i løpet av vinteren. (Foto Morten Kristiansen)

Et bransjeproblem
Ifølge partneransvarlig i Tørn, Bengt Herning, er overskuddsvarer et problem for de fleste aktørene i bransjen. Herning, som kommer fra stillingen som direktør for Virke byggenæringen, har sett fra innsiden hvordan utdaterte varebeholdninger bidrar til å ødelegge for varehusenes overskudd.

– Feilbestillinger, feilberegning, endrede preferanser i markedet, sesongprodukter, returer og gode gammeldags uhell fører til at varer blir stående og oppta plass på lageret, forteller Herning.

Herning er glad for å ha fått Optimera med på laget.

– Med sitt landsdekkende nettverk av byggevarehus og gode internsystemer er Optimera i en unik posisjon til å få bukt med problemet, sier Herning. (MK)