Flyttet «hjem» produksjonen og utvidet

De siste to-tre årene har de økt produksjonen av kister på Toten. Det gir ringvirkninger i utvidede lokaler og flere ansatte og ikke minst en tryggere framtid for norskproduserte kister.

TORE HUUSE ØWRE – 915 85 848

– Vi lå på 13-14.000 kister produsert på Lena fram til 2016. Vi har fått ei veldig bra produksjonslinje for maling, noe som har resultert i at konsernet har flyttet produksjon av rundt 10.000 kister tilbake fra fabrikkene i Sverige. De siste par årene har vi produsert vel 24.000 kister i eget hus, sier daglig leder, Odd Øystein Skinstad. En periode var de nede i 40 prosent egen-produserte kister i det norske markedet. Den andelen har økt kraftig, og en måned i 2018 var ble hele åtte av 10 leverte kister til det norske markedet produsert på Toten.

Kapasitet til mer
Trostrud-Freno leverer årlig 32-33.000 kister til norske begravelsesbyrå landet rundt. De folierte kistene produseres fortsatt i Sverige.

– Edeltre- og folierte kister produseres fortsatt i Sverige, der vi har to fabrikker som har spesialisert seg på dette, mens vi har ei produksjonslinje for maling av kister som gjør at denne produksjonen foregår hos oss, sier Skinstad. Han anslår at male-linja på Lena har kapasitet på ytterligere 5-6000 kister årlig.
 
– Dersom markedet etterspør flere malte kister har vi nå kapasitet til å levere dette, sier Skinstad.
 
Trosterud-Freno AS har de siste årene hatt en markedsandel i Norge på 80 prosent, mens Sibi AS står for snaut 15 prosent. Fonus, som har egne kistefabrikker i Sverige, står for 4-5 prosent av leveransene, og noen få byråer importerer kister fra Øst-Europa.
 
Positive ringvirkninger
Økt produksjon på Toten innebærer flere positive sider.
 
– En konsekvens av å flytte hjem produksjon er at vi fikk behov for større lokaler og flere ansatte. Vi har fått bygd totalt 800 kvadratmeter nye lokaler, hvor 600 er til produksjon og 200 er kaldtlager. Vi har også ansatt fire personer til, og dette er positivt for lokalmiljøet på Lena, sier Skinstad. Det har blitt et internasjonalt arbeidsmiljø på Toten, med ansatte fra så vel Polen og Eritrea som fra Norge.
 
– Vi har stabil og god arbeidskraft. Totalt er vi nå 24 årsverk i administrasjon og salg, produksjon og ikke minst sjåførene våre som er vår forlengede arm ut i vårt langstrakte land, sier Skinstad.
 
En bransje i endring
Begravelsesbransjen er i endring. Det er etablert mange nye byråer, nettbyråer og meglerfirmaer som kjøper tjenester hos ulike leverandører. Det er et stadig økt fokus på økonomi. Skinstad er spent på utviklingen videre.

MER NORSKPRODUSERT: Trostrud-Freno AS, her ved daglig leder Øystein Skinstad (til høyre) og Brage Haugen i ferdigstillingsavdelingen, har økt andelen kister produsert i Norge fra 40 prosent til godt over 70 prosent. Det har gjort at de i løpet av et par år har bygd 800 ekstra kvadratmeter lokaler og ansatt fire personer til.

LIMER: Mange arbeidsoppgaver gjøres fortsatt for hånd, og Jonathan Smestad limer skjøtene før kistelokket settes sammen og limet herdes.

STIFTER: Espen Stranden viser hvordan kistelokkes stiftes fast.

HÅNDVERK: De fleste gjorde store øyne da Luszyna Horbach viste hvordan hver eneste kiste er et unikt håndverk. Trekket stiftes, hver enkelt rosett blir unik, og Camilla Halse (fra venstre), Kristian Olai Mehus, Jannike Mittet, Patric Johansson, Torild Ernø Johansen og Ann-Christin Schee lar seg begeistre.

– Det har skjedd mye på noen få år. Det er et generasjonsskifte i bransjen, samtidig er det etablert nettbyråer og man har oppkjøp og større aktører. Fokuset på pris er sterkere enn noen gang. Tidligere har en gravferd handlet mest om følelser, mens det nå i større grad er «penga som rår», sier Skinstad. Han kan fortelle om en kraftig økning i salg av rimeligere kister.
 
– Det er en kraftig økning i salg av sponkister. Priskrig flere steder gjør at enkelte selger kister til kostpris. Knapt nok det. Historisk sett har nok byråene bakt inn en stor del av byråets kostnader i salg av kiste. Når vi ser hva enkelte nå selger kistene for, må de hente inntektene sine andre steder. Slik sett kan vi få en mer «riktig» prisstruktur i bransjen i tida som kommer, sier Skinstad.
 
Forrykninger i markedet
Trostrud-Freno har en sterk posisjon i det norske gravferdsmarkedet. Nye aktører og større konstellasjoner gjør Skinstad spent på årene som kommer.
 
– Vi følger spent med. Vi har hatt en stabil markedsposisjon i mange år, og det at Fonus nå kjøper opp Wang begravelsesbyrå og sterk signaliserer at de vil kjøpe seg opp i det norske markedet vil påvirke oss. Fonus produserer sine egne kister i Sverige, og kjøper de opp flere byråer vil det naturlig nok påvirke oss negativt. Men vi får se, at Fonus ønsker å kjøpe seg opp er ikke ensbetydende med at byråeiere selger til dem. Vi skal uansett fortsette å levere kister med høy kvalitet, sier Skinstad.