Høsten 2017 falt Isabel Barroso-Gomez i skogen og slo seg kraftig. Hun trodde hun bare var litt forslått og regnet med at det ville gå over av seg selv. Dessverre gjorde det ikke det.

– I løpet av de neste månedene etter fallet ble ryggen bare vondere. Det resulterte i at jeg stadig måtte stå mer på jobb, og nattesøvnen ble dårligere og dårligere. I april 2018 begynte jeg å miste følelsen i tærne mine, da oppsøkte jeg fastlegen min som ville sjekke om jeg hadde pådratt meg en prolaps, forklarer Isabel.

«En sykemelding kan være en stor utfordring både for den ansatte og for bedriften. Ifølge SINTEF koster en ukes sykefravær 13 000 kroner – det er 2 600 kroner om dagen!»

Lang ventetid
Fastlegen til Isabel skrev en henvisning til MR som Isabel sendte inn til behandlingsforsikringen. Syv dager senere, den 26. april, fikk hun MR-undersøkelsen som konstaterte skiveprolaps med nerver i klem på begge sider. Resultatene ble sendt til Ullevål sykehus, hvorpå Isabel ble tilbudt time til konsultasjon 14. august. – På dette tidspunktet hadde jeg så vondt at jeg knapt kunne stå, gå eller ligge. Dermed ble jeg sykemeldt fra jobben. Det å skulle vente i fire måneder for å komme inn til konsultasjon, og enda lenger på å bli operert, virket da som en liten evighet.

Friskmeldt før konsultasjonstime
Nok en gang kontaktet Isabel forsikrings-selskapet for å ta i bruk behandlingsforsikringen sin.

– De mottok saken min 1. juni og kontaktet Aleris hvor jeg kun syv dager senere kom inn til konsultasjon. De anbefalte meg å operere, noe jeg takket ja til. Fem dager senere lå jeg på operasjonsbordet!

Den 16. juli var Isabel 100 % friskmeldt. Én måned før hun i utgangspunktet hadde konsultasjonstime på Ullevål.

– En slik situasjon berører både meg, familien min og jobben min. Etter denne episoden anbefaler jeg alle vennene mine å sjekke hvilke forsikringer de har gjennom arbeidsgiver. Til de som er på jobbjakt anbefaler jeg å se etter denne type forsikringer som en viktig gode. Lønn er en ting, men gode forsikringer er alfa omga når du trenger det!

Behandlingsforsikring også forebyggende
Cecilie Ørner er sykepleier og oppgjørskonsulent i SpareBank 1 Forsikring (nå Fremtind Forsikring) som Virke har avtale med. Hun var den som hjalp Isabel da hun trengte behandlingsforsikringen.

– En sykemelding kan være en stor utfordring for den som går og venter på behandling. Det kan være en stor påkjenning å gå over lengre tid med smerter. I verste fall kan også skaden eller sykdommen forverres mens man venter.

«Behandlingsforsikring via Virke koster kr 2 520 pr ansatt. Noe sykefravær kan kortes ned og i visse tilfeller unngås helt»

For oss er det viktig at kundene våre får den hjelpen de behøver når de behøver det. Vi vet at rask behandling er en viktig faktor for hvor langt sykefraværet blir. Derfor har vi en garanti på behandling innen 10 virkedager på samtlige av våre behandlinger og 15 virkedager på opera-sjons- eller sykehusbehandling, sier hun og legger til:

– Gjennom «Din helsetelefon» treffer man på fagpersonell døgnet rundt. Tjenesten kan benyttes av alle med forsikringen og personens familie. Gjennom samarbeidet vårt med Aleris tilbyr vi også alle med behandlingsforsikring «video-lege» til redusert pris. Så da kan du i praksis ta legetimen når og hvor som helst.

Din Helsetelefon
Ingen spørsmål er for store eller for små. Dette er en gratis tjeneste for alle med behandlingsforsikring gjennom Virke. Sykepleier gir veiledning om hva man umiddelbart bør foreta seg ved mer alvorlige hendelser. Her kan du spørre om alt fra eksempelvis egen sykdom, sykt barn, utslett, stress, rus, smerter til burde jeg oppsøke legevakt.

Kontakt Virke Forsikring for å kjøpe behandlingsforsikring til deres ansatte eller ha en gjennomgang av alle deres forsikringer. Virke Forsikring kan hjelpe med en fullstendig gjennomgang av alle deres forsikringer og sørge for at dere er riktig forsikret. Ring oss på telefon 40 00 20 21 eller send en epost til post@virkeforsikring.no.