5)  Leder

  6)  Styrelederens hjørne

  8)  Våpen som forsvinner i dødsbo

10)  Fra enmannsbedrift til trygg arbeidsplass for 10 ansatte

12)  Konfronterer seg selv med livets avslutning

13)  Minneord

14)  Den største sorgen

17)  Stort engasjement gir en bedre standard

18)  Flyttet «hjem» produksjonen og utvidet

21)  Program Landsmøte 2019

25)  Småstoff

28)  Naboen overtar byrået

30)  Ingen skal være alene på veien ut

31)  Miljøfyrtårn

Utgivelser 2019:
mars, juni, oktober og desember

Layout/Design:
Sidsel Eide, Virke

Trykk:
LOS Digital AS

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tlf.: 22 54 17 00
E-post: virkegravferd@virke.no | www.virke.no

* GravferdsNytt er er produsert av et svanegod-kjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Grav-ferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet.