Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn

Visste du at 75 prosent av norske forbrukere foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert?

Som medlem i Virke får du en gratis kommunikasjons- og produktpakke dersom du blir miljøfyrtårnsertifisert i løpet av 2019.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Med over 5800 sertifiserte virksomheter er Miljøfyrtårn Norges største miljøledelsessystem.

Som medlem av Virke får du:

  • Gratis kommunikasjonspakke med tekstforslag, bilder, digitale bannere og tips for å synliggjøre virksomhetens miljøengasjement og satsing på bærekraft. Pakken inneholder også inspirasjon til videre grønn vekst (Verdi 1500 kr).
  • Gratis produktpakke med ekstra profileringsartikler (skilt og klistremerker), Verdi 1100kr. Porto er inkludert.
Hvordan foregår Miljøfyrtårn-sertifisering?
  • Du kan velge om du vil delta på kurs eller benytte deg av enkeltrådgiving. En erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper deg så i gang med å finne hvilke bransje-kriterier virksomheten skal sertifiseres etter.
  • Deretter blir du guidet deg gjennom prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns smarte og digitale verktøy som gjør det enkelt å jobbe helhetlig og systematisk med tiltak innen arbeidsmiljø, avfalls-håndtering, energibruk, innkjøp og transport.
  • Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes.
  • Etter tre år må dere resertifiseres.
Hva koster Miljøfyrtårn-sertifisering?
  1. Rådgivning fra konsulent med fastpris kr 950,- per time (veiledende tidsbruk er 10-15 timer). Egne priser gjelder for kurs.
  2. Etableringsgebyr og serviceavgift til Miljøfyrtårn basert på årsverk.
  3. Bruk av tredjeparts sertifisør.
 
Det er mange fordeler med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, blant annet reduserte kostnader, bedre omdømme og økt kon-kurransefortrinn. Med godkjent miljødo-kumentasjon blir du kvalifisert til å delta i anbud både i Norge og Europa.
 
Det du gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.