Birger Borgersen til minne

En kjær byråmann la ned sitt jordiske verktøy 1. juledag i 2019, 74 år gammel.

Birger Borgersen hadde lang fartstid som byråeier og gravferdskonsulent. Birger jobbet i bilbransjen da han en dag tidlig på 70 tallet ble spurt om han kunne tenke seg å jobbe i Sarpsborg begravelsesbyrå. Birger takket først nei. Men etter en måneds tid gav han seg selv en sjanse, noe som etter hvert skulle vise seg å bli hans riktige yrkesvalg gjennom et langt arbeidsliv. Dette var virkelig noe han trivdes med. Han gikk etter hvert fra og være ansatt til å ta over eierskapet sammen med Einar Grandal og de to var partnere i nærmere 30 år, hvor ektefellene til Birger og Einar også jobbet selvfølgelig. De startet etter hvert Begravelsesbyrået Borgersen & Grandal og slo seg sammen Tune begravelsesbyrå i Sarpsborg som tilslutt fikk navnet Borg begravelsesbyrå A/S.

Birger var byråmann av sin tid. Konservativ var han nok med tanke på drift og daglige gjøremål. Han var meget nøyaktig av seg på det meste. Hans teft for mobiltelefoner og etter hvert data når dette begynte å bli vanlig, lærte han seg på strak arm etter at skrivemaskinen hadde gjort sitt.

Stikkordet for Birger var vel å være tilgjengelig. Birger Borgersen og Einar Grandal drev på den gamle måten og det var begrenset med ferier og fritid. Dette gjorde seg også gjeldene når de måtte begynne å planlegge fremtiden for byrået. Det var ingen av barna som hadde noen ønsker om å overta videre drift. Dermed valgte de å selge byrået på slutten av 90 tallet til Jølstad begravelsesbyrå som de alltid har hatt et godt forhold til, og de skulle selv være med å jobbe videre som ansatte hvor Birger skulle fungere som byråleder.

Birger hadde nok noen tanker om at det skulle bli fint å trappe ned litt. Men den gang ei. Birger var en etterspurt mann og det var nesten like travelt som før. Birger gikk av med AFP i 2007. Han hadde stort talent for fotografering og var aktiv i fotoklubben på sine eldre dager, og selv etter at han ble pensjonist jobbet han frilans i begravelsesbyrået helt frem til 2012 da han fikk et alvorlig hjerneslag. Han ble sittende i rullestol men klarte delvis å komme seg på bena inne i mellom ved hjelp av krykker.

Birger var en bransjemann på sin hals når det gjaldt Begravelsesbyråenes Forening som senere ble til Virke Gravferd. Han var i flere perioder leder for Østfoldforeningen og var opptatt av at vi som bransje holdt oss til de normene og reglene som var bestemt. Skulle Birger ha valgt et annet yrke, så måtte det sikkert ha blitt som lærer. Noe av det beste han kunne gjøre var å undervise helsefagarbeidere, konfirmanter og skoleelever om faget sitt. Da var Birger i sitt Ess.

Birger la aldri skjul på sin kristne tro noe han også kombinerte i jobben sin som nok var litt vanligere på denne tiden. Han har holdt utallige båreandakter opp igjennom. Han hadde sitt åndelige hjem i Greåker Frikirke i nesten 40 år. Birger ble begravd fra Greåker Frikirke 3 januar. Våre tanker går til ektefellen Turid og deres barn og barnebarn som Birger var så uendelig glad.

Vi lyser med dette fred over hans minne.