Byråbesøk i Nederland

Vi besøkte byrået J. Stout Begravelsesbyrå i Stadskanaal i Gronningen. Dette byrået ble etablert av Jan Stout i 1978. Han grunnla byrået som 17-åring og eier fremdeles bedriften sammen med sin kone Ella.

Tekst og foto: Øyvind Barland

De er fremdeles med i den daglige driften, men er i ferd med å overlate byrået til sønnen, Jan-Willem som også jobber der. Jan Stout har bygd byrået opp til en betydelig bedrift med 15 personer på lønningslista, de fleste på full tid, og noen deltids-stillinger. Byrået har ca. 300 oppdrag i året. De har 4 seremonibiler, en bårebil (V-klasse) og en limousin i stallen. Byråets biler er relativt nye og holder en høy standard. I Nederland benyttes kister uten føtter og bilene har derfor ruller i gulvet. Byråets lokaler er imponerende store med en romslig kontorfløy og eget trykkeri, – og en stor hall til biler og kister, en vaskehall med mer.

Vi møtte Gerard Ruward, som er kontorsjef, samt Willem Reinders og Klaas Jan Stool som er gravferdskonsulenter. De fremstår som seriøse og gode representanter for en vel ansett bransje, som vanligvis holder en høy standard i Nederland. Willem har arbeidet i mange år for en stor begravelseskjede i Nederland. De omstrukturerte virksomheten sin for noen år siden, og 80 arbeidere mistet jobbene sine. Da var han heldig og fikk jobb hos J. Stout. Klaas Jan er en tidligere eiendomsmegler, som fattet interesse for gravferdsbransjen og sier at han i dag har funnet verdens beste yrke. De er veldig stolte av virksomheten de jobber for, og viste villig fram alle sider ved virksomheten.

Norge vs. Nederland
Det er lett å finne både likheter og forskjeller mellom Norge og Nederland. I Nederland har flere trossamfunn egne begravelsesbyråer. Dersom man for eksempel er katolikk, trenger du ikke å betale for gravferdstjenestene. Det dekkes av kirken. De fleste i området velger likevel å bruke de private byråer.

Grunnlegger og eier Jan Stout sammen med Øyvind Barland

Den offentlig gravplassen i Stadskanaal. Ved gravplassen ved krematoriet, kan man spre asken på plenen

Seremonirommet på krematoriet i Stadskanaal

J. Stout er som de fleste seriøse byråer, autorisert av myndighetene. Autoriseringen koster en del men fungerer som et kvalitetsstempel som de kan bruke i markedsføringen. Kontorer, biler og virksomheten må oppfylle en del kriterier, og hver enkelt gravferdskonsulent må ha en egen godkjenning. De blir nøye kontrollert av egne kontrollører som dukker opp på kontoret eller i seremoniene. Dersom de ansatte eller virksomheten ikke oppfyller standarden kan de miste autorisasjonen.

Oppbevarer de døde hjemme
De fleste som dør i Nederland oppbevares hjemme helt fram til bisettelsen. Dette er mulig ved hjelp av en spesiell kjøleplate som familiene leier av byrået. Denne platen legges under den døde kroppen, og har en hodestøtte som sørger for at hodet også blir kjølt ned. Kjøleplaten kobles til vanlig 220 V strøm og kjøles ned til ca -24 grader. Dette er tilstrekkelig til å ganske raskt, senke temperaturen på kroppen til ca 5 grader og holde den der. Byrået reiser ut og vasker og steller den døde, og legger ned i kiste. Så reiser de igjen, og overlater den døde til familien. Det er tradisjon at familiene bruker mye tid sammen med den døde de første dagene etter dødsfallet.

Kremasjon er vanlig
I Nederland velger ca. 85% kremasjon. Noen unntak er det. Blant katolikker, muslimer og jøder er kremasjon uvanlig. Det finnes både private og offentlige gravplasser. De private er som regel eid av kirker eller tros/livssyns-samfunn. I Stadskanaal finnes begge deler. Det var interessant å se at den offentlige var langt bedre skjøttet enn den private. På begge disse gravplassene kan man kiste- gravlegges i tre nivåer, men det er naturligvis flest urnegraver. Mange velger å oppbevare urner andre steder, – ofte hjemme, i forseggjorte urner. Det er også vanlig å spre asken i sin private hage eller i skogen. Gerard demonsterte en egen stav som kan porsjonere asken ut, mens man går tur i skogen.

Øko-begravelser
De siste 5 årene har det i tillegg vært et økende behov for «Øko-begravelser.» Da benyttes en lett nedbrytbar kiste i ubehandlet tre, og begravelsen skjer ofte i skogen. Man har ikke anledning til å sette opp noe gravminne der, men graven plasseres ved en trestamme som kan fungere som en slags markering. Graven i skogen må kjøpes for 20-25 år og koster ofte ca 35.000,- kroner. Dersom det skal reserveres en grav, dobler prisen seg.

Komersielle begravelsesbyråer
Alle krematorier i Nederland er privateide kommersielle virksomheter. Noen av dem er eid av begravelseskjeder som for eksempel Monuta. Vi besøkte deres krematorium i Stadskanaal. Her kan de gjennomføre opptil 5 seremonier pr. dag. De har en moderne og flott sal som rommer inntil ca 200 personer, der selve seremonien foregår. I rommet ved siden av er det spisesal. Der samles familien til minnesamvær etterpå, mens det forberedes til neste seremoni. Man betaler vanligvis for tiden man bruker. På dette krematoriet koster en seremoni på 45 minutter ca. 13.500,- inkludert selve kremasjonen. En kremasjon alene koster ca. 6.500,-

I tillegg tilbyr krematoriet leie av et eget visningsrom, der avdøde ligger med tidligere omtalt spesialkjøler under kisten i dagene frem til seremonien. Rommene i Stadskanaal koster 1.800,- pr. døgn og man har da fri tilgang. Ved siden av krematoriet er et eget hotell for urner. Her kan man leie sin egen hylle, der urnen oppbevares. Man får en kode til døren og kan komme og gå som man vil. En del benytter seg av denne muligheten, men det er litt synkende popularitet på grunn av prisen.

Forsikring
Det er vanlig med forsikring i Nederland. 70-80% av kundene til J. Stout har en forsikring som dekker en enkel begravelse. Men de fleste begravelser blir etter familiens ønsker, likevel langt dyrere enn det forsikringen dekker.

Utfordringer
Som over alt ellers har de sine utfordringer i bransjen i Nederland. Økonomien har blitt langt sterkere presset de siste årene. Årsaken er todelt, forteller Gerard. Det har dukket opp mange små byråer med en eller to ansatte og en bårebil, uten eget kontor eller noen slags autorisasjon. Disse kan drive langt mer kostnadseffektivt, og senke prisene. I tillegg har det dukket opp såkalte «Begravelsesforeninger.» Dersom man melder seg inn, forhandler foreningen fram egne betingelser for sine medlemmer. Mange steder har de oppnådd et betydelig antall medlemmer, og det legges da et stort press på det lokale byrået, som risikerer at andre aktører inviteres inn, dersom de ikke går med på betingelsene til foreningen.

70-80 prosent av kundene til J. Stout har en forsikring som dekker en enkel begravelse