Program

Torsdag 4. juni

18.00 – 20.00

Buffet middag
Åpning av utstillingen
Ved Marvin Wiseth, tidligere ordfører i Trondheim og mannskoret Pirum, som springer ut fra Studentersamfundet i Trondheim.

Fredag 5. juni

09.00 – 09.45

Åpning av landsmøtet
Ved Mona Berger, varaordfører i Trondheim, Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, Jan Willy Løken, styreleder i Virke Gravferd.

09.45 – 10.00

Pause

10.00 – 11.00

Hvordan vil digital utvikling påvirke gravferdsbransjen?
Ved Eirik Norman Hansen.

11.00 – 11.30

Tid til utstilling/kaffepause

11.30 – 13.00

Hvordan vil digital utvikling påvirke gravferdsbransjen fortsetter

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 14.30

Tid til utstilling

14.30 – 15.30

Kan miljøendringer true virksomheten din?
Kjetil Danielsen, direktør forretningsutvikling, Virke Forsikring og Camilla Skjelsbæk, bærekraftansvarlig i Virke.

15.30 – 16.00

Tid til utstilling/kaffepause

18.00 – 18.30

Avreise
Vi møtes ved utgangen – felles avgang til E.C.Dahls bryggeri.

Get together
Get together arrangement med uformelt antrekk i bryggeriets lokaler. Middag, dans og underholdning ved Terje Bratberg.

Lørdag 6. juni

09.00 – 10.00

Inspirasjonsforedrag
Ved Klaus Sonstad, journalist og programleder kjent fra radioprogrammet Are og Odin.

10.00 – 10.30

Tid til utstilling/kaffepause

10.30 – 13.00

Gravferdstradisjoner i endring – Hvordan bidrar jeg til godt sorgarbeid?
Ved Atle Dyregrov, psykolog.

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 14.30

Tid for utstilling

14.30 – 15.30

Innovasjonskultur i gravferdsbransjen
Ved Kristin Steien Bratlie, leder innovasjon og entreprenørskap i Virke.

19.00 – 01.00

Festmiddag
Ledet av Klaus Sonstad. Boston Tea Party spiller.

Søndag 7. juni

Avreise
Vel hjem!