NY SAMMENSLUTNING I GRAVFERDSBRANSJEN

Gravferdsalliansen Far Vel AS

28. januar signerte 17 gravferdsbyråer stiftelsesdokumentet for Gravferdsalliansen Far Vel AS.

Etableringen kommer etter at initiativtakerne og senere et interimsstyre har arbeidet med samarbeidsplanene siden våren 2020.
– Vi har brukt pandemien godt, sier Kristian Holth, som er valgt til styreleder i alliansen. Han har med seg Arild Kirkeland, Lene Andersen, Øyvind Barland og Arnfinn Finmark i styret. Det har vært viktig for oss å sikre at alle medlemsbyråene har medbestemmelse og likt eierskap til den nye alliansen. Eventuelle nye byråer som innlemmes i alliansen, vil få de samme

rettighetene gjennom aksjeemisjoner, forklarer Kristian. Videre har det vært sentralt at medlemsbyråene beholder sin selvstendige profil og identitet.
Ved etableringen består Far Vel av disse 17 gravferdsbyråene fordelt på 33 lokasjoner fra Molde i nord til Lyngdal i sør.
Byråene som inngår i alliansen er Akasien Begravelsesbyrå, Begravelsesbyrået Innlandet (Kampenes, Nettum, Laeskogen), Abbedissen Begravelsesbyrå, Kirkeland Begravelsesbyrå, Bentzen Moss Begravelsesbyrå, Sogn Gravferdshjelp, Evje og Vennesla Begravelsesbyrå, Conradi og Topland Begravelsesbyrå, Slaattene Begravelsesbyrå, Kragerø og Drangedal Begravelsesbyrå, Landes Begravelsesbyrå, Hansen Begravelsesbyrå, Begravelsesbyrået

Andersen, Telemark Begravelsesbyrå, Notodden Begravelsesbyrå, Rjukan Begravelsesbyrå og Kiøsterud Begravelsesbyrå.

– Gravferdsbransjen er i endring og det samme er kundene våre. Derfor er det viktig at vi forener gode krefter og utvikler oss selv og byråene vi arbeider i. Vi ønsker å være i forkant, være fremoverlente og forberedte. Samtidig skal vi være tradisjonsbærere og ta vare på empatien i alle endringene fremtiden utfordrer oss på, fortsetter Holth. I slike prosesser er det definitivt en stor fordel å være flere som drar i samme retning! Jeg tenker at med både Far Vel og Virke Gravferd i ryggen, kan vi gå fremtiden lyst i møte, avslutter styrelederen.

Velkommen til Virke Gravferd!

Verdig Gravferd AS,
5430 Bremnes
Daglig leder: Helge Mæland
lokalavdeling Virke gravferd Vest

Kongsgaard Begravelsesbyrå AS,
3674 Notodden
Daglig leder: Aase Katrine Flaaten,
tilhørende lokalavdeling Virke Gravferd Agder og Telemark

Fjellpryd Begravelsesbyrå,
7374 Røros
Daglig leder: Gunn-Heidi Kvernrød,
tilhørende lokalavdeling Virke Gravferd
Trøndelag

Heder AS

Bertelsen Gravferd AS
på Kyrksæterøra har blitt med i
Heder fra 1. mars.

Til redaksjonen:

Rettskrivning i annonser:
Hvis noen kan få alle landets byråer til å skrive “til stede” i to ord, så ville det være bra. Hva tror dere, er det mulig?