Virke Beredskap

Virke Gravferd har en beredskapsplan som omhandler planer og prosedyrer for store ulykker og katastrofer. Den ble for første gang utarbeidet etter erfaringene gravferdsbransjen gjorde i forbindelse med Aleksander Kielland-ulykken i 1980.

Gjennom årene har vi i Norge opplevd flere store hendelser, hvor bransjen har bistått med utstyr og transport av døde fra åsted til Rettsmedisinsk Institutt. I 2004 døde 81 nordmenn under tsunamien i Thailand. Den gang ble vår hovedoppgave å ta imot kistene når de ankom Gardermoen, for videre transport til deres hjemsteder. Den siste store hendelsen var da terroren rammet vårt land i 2011.

Beredskapsplanen har vært redigert flere ganger gjennom de snart 40 årene planen har eksistert. Nye hendelser har gitt oss nye utfordringer og erfaringer, og i fjor høst gjorde vi endringer i mannskapet som utgjør Virke Beredskapsteam. Dette er et team som står til medlemmenes disposisjon i en situasjon hvor store hendelser krever ekstra ressurser.

Koronapandemien ble en helt ny utfordring og som vi ikke hadde prosedyrer for. Til nå har situasjonen i vårt land med hensyn til antall døde vært lavt, i skrivende stund 242. I andre land har våre kolleger hatt svært krevende arbeidsforhold med høyt antall døde.

Gravferdsbransjens største utfordringer har vært å ha tilstrekkelig tilgang til smittevernutstyr. Gravferdskonsulentene er helt avhengig av å ha tilgang til smittevernutstyr i sitt arbeid, for å hindre å selv bli smittet og satt i karantene. Mange byråer valgte å sette sammen faste team til å utføre de praktiske oppgavene med stell og nedlegg, transport og seremonioppdrag. Resten av arbeidstokken jobbet hjemmefra. En annen utfordring har vært nasjonale smittevernråd og karantenebestemmelser. I og med at det ble satt strenge begrensninger på hvor mange som kunne samles til seremonier, har mange etterlatte valgt å utsette eller velge bort seremonier.

Virke Beredskap sin hovedoppgave i denne perioden har vært informasjon for å holde bransjen oppdatert på utviklingen i landet, og lage veiledere til bransjen i samarbeid med helsemyndighetene og andre samarbeidspartnere. Når mange land stengte sine grenser fikk vi også utfordring med å sende kister til og fra Norge. I noen tilfeller medførte dette til at kremasjon ble utført, og at urnen kunne sendes tilbake til hjemlandet.

Er det hele snart over, eller kan vi forvente en ny bølge av smitte og høye antall døde? FHI har laget noen scenarier hvor det kan komme til å skje. Flere kommuner og helseforetak har derfor laget planer på hvordan man skal løse oppgavene på en verdig og sikker måte blant annet med egnet oppbevaring av et høyt antall døde. Virke Gravferd er invitert til dialog og samarbeid om å kunne løse slike oppgaver.

Gjennom denne pandemien har vi fått nye utfordringer, nye erfaringer og ny lærdom. Det vil medføre at vår beredskapsplan igjen må revideres. Etter forrige revisjon mente vi at nå var planen komplett, men det var før pandemien rammet en hel verden!

Revisjon vil bli gjort i samarbeid med beredskapsteamet, våre samarbeidspartnere og våre kolleger i våre nordiske naboland.

Gunnar Hammersmark