Asker produkt – produksjon og mennesker i pandemien

Da pandemien rammet, var ledelsen i Asker Produkt klare på en ting: de skulle ikke legge sten til byrden for noen som hadde mistet sine kjære. For å få til det måtte de ta grep.

Daglig leder for Asker Produkt, Britt Erlandsen Villa, sammen med arbeidstaker Ola Riise, en av ekspertene på produksjonen av gravmarkeringer, her fra en tid før «koronameteren» var et faktum.

Tekst og bilder: Aina Skoland

Asker Produkt en vekstbedrift som gir arbeidsplasser til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller andre faktorer har behov for tilrettelagt arbeid. Et av de viktigste produksjonsområdene deres er «Skilt og tre», der gravmarkeringer og navneplater til gravferdsmarkedet står sentralt.

Dagen alt stengte
– 12. mars 2020 fikk vi umiddelbart beskjed fra kommunelegen om å sende våre arbeidstakere hjem, da de er å regne som en sårbar gruppe, forklarer Anita Landehagen som er salg- og driftsleder i skilt- og treavdelingen på Asker Produkt. – Store deler av produksjonen i bedriften, som catering og kantinedrift, ble av ulike grunner enten lagt ned eller kraftig redusert, og usikkerheten var stor. Det var imidlertid én ting vi var sikre på, og det var at våre kunder i gravferdsmarkedet, og derigjennom pårørende som nylig hadde mistet noen de var glad i, sto øverst på prioriteringslista til hele bedriften. Denne prioriteringen hadde full tilslutning fra ledelsen. – Det var veldig viktig for oss at gravferdsmarkedet skulle være like fornøyd med leveringspresisjonen vår under pandemien som ellers, understreker daglig leder i Asker Produkt, Britt Erlandsen Villa.

De brettet opp ermene og satte i gang. – Til alt hell flyttet vi inn i nybygde, fine lokaler utpå nyåret i 2020, forklarer Landehagen.

– Her har vi har plass nok til at vi kunne spre produksjonen over hele huset, og sette alle de som var igjen på jobb, hvilket vil si arbeidsledere og andre ordinære ansatte, i gang med å produsere varer til gravferdsmarkedet.

Alle har stått på, smiler hun. – Konditorene gikk fra å glasere kaker til å grunne kors, og sjåføren som vanligvis bringer mat til lokale kantiner og kaféer, kjørte gravmarkeringer og navneplater over hele Østlandet, smiler hun.

Mennesker og produksjon
De rundt 25 ordinære ansatte som har kunnet jobbe igjennom hele koronaperioden, hadde mer enn kors og malersprøyter å holde styr på. – En av grunnene til at vi setter så veldig stor pris på at gravferdsmarkedet bruker oss som leverandør, er jo nettopp de stabile og gode arbeidsplassene det gir til våre arbeidstakere. Da de alle ble sendt hjem i mars i fjor, delte vi lederne arbeidsdagene mellom oss. Hver dag var vi ti stykker i produksjonen, og resten av oss jobbet hjemmefra. På hjemmekontoret gikk mesteparten av tiden med til å følge opp arbeidstakerne våre som satt hjemme. Vi ringte og snakket med dem, ga dem oppgaver, hadde en Facebook-side der vi arrangerte quizer og andre ting for de som kunne være med på det. For mange av arbeidstakerne våre er stabilitet og rutiner noe av det viktigste for å fungere i hverdagen, så dette var en tøff periode for dem. Hver dag fikk vi telefoner fra bekymrede arbeidstakere som lurte på om de noen gang ville få komme tilbake på jobb, og da var det veldig deilig å kunne svare, med stor trygghet, at arbeidsplassene sto her og ventet på dem.

Ekte arbeidsglede
Man kan trygt si at det var unntakstilstand i Asker Produkt sine lokaler i vårmånedene i fjor, og det var stor glede da de i løpet av april og mai gradvis kunne kalle arbeidstakerne inn igjen. – Det var stor glede og mange blide fjes da de kom tilbake, forsikrer Landehagen.

– Siden vi hadde holdt produksjonen oppe hele tiden, kunne arbeidstakerne gå rett tilbake til sine vante roller, noe som er svært viktig for mange av dem.

Den største utfordringen var kanskje å opprettholde de strenge kravene om avstand, når mange av arbeidstakerne var så overstrømmende glade at det eneste naturlige for dem var å dele ut bamseklemmer til kollegene de hadde savnet. En av dem som hadde gledet seg lenge til å få komme tilbake på jobb, var Ola Riise. – Jeg liker å lage fine treprodukter, og har trent i mange år på å lage ventetegn helt selvstendig, forteller han, og viser stolt fram dagens produksjon.

En ny hverdag
Nå er den nye hverdagen godt etablert i de flotte lokalene med utsikt over hele Asker, men den er fortsatt ikke helt uten utfordringer. – Nå må vi planlegge og gjøre vurderinger på individuelt nivå fra uke til uke, påpeker Landehagen. – Noen av våre arbeidstakere har underliggende sykdommer som tilsier at de i perioder må være mer beskyttet, noen er her annenhver dag, og noen ser vi at trenger å være her fulltid. Det er tøffe samtaler å ta, når man må fortelle noen at de ikke kan komme på jobb hver dag, for våre arbeidstakere setter virkelig pris på arbeidsplassen sin. De er bevisste på at det de produserer her har stor betydning for noen der ute. Likevel er samfunnet nå så gjennomsyret av informasjonen om situasjonen, og hvilke tiltak den krever, så de har forståelse. Så langt har vi da også kunne hatt én arbeidstaker med smitte, og vedkommende ble smittet utenfor arbeidsplassen, så det tyder på at tiltakene fungerer.

Nå håper de på bedre tider rett rundt hjørnet. – Vi gleder oss til hverdagen er tilbake på ordentlig, og vi setter om mulig enda mer pris enn noen gang før på at vi fortsatt får lov til å levere våre flotte gravmarkeringer og navneplater til gravferdsmarkedet, avslutter Landehagen.

Ola Riise er glad for å være tilbake ved malingsprøyta på Asker Produkt, og arbeidsleder Anita Landehagen er glad for å ha eksperten tilbake.