SANDEFJORD-FIRMAET HAR TATT GREP FOR Å LØFTE DE ANSATTE:

– Har nok godt av å bli flinkere

Som om doblet antall studenter fra i høst ikke skulle være nok å håndtere i det daglige – nå vil Gokstad Akademiet også satse på bedriftsmarkedet, og starter med å løfte gravferdsbransjen i Norge til et nytt digitalt nivå.

PÅ SKOLEBENKEN: Disse fire hos Bøe Begravelsesbyrå tar velvillig imot tilbudet om et løft på sosiale medier, f.v. Trond Ø. Paulsen, Bjarne Lavold, Elin Bøe Haugland og John Haugland. Nummer fem i staben, Erik Bøe, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Jan Roaldset

Artikkel fra Sandefjords Blad

De har allerede fått et hundretalls ansatte landet rundt på kroken. Kompetanseløftet skjer i samarbeid med sandefjordselskapet Adstate, som har delvis overlappende eierskap med fagskolen i lokalene til Skagerak International School på Framnæs.

Nettkurs i kombinasjon med jobb
Bøe Begravelsesbyrå i sentrum er fra før av kunde hos Adstate, som tar seg av digitalisering og formidling av dødsannonser og minnesider i medier over hele Norge.

Da tilbudet om nettkurs og fem studiepoeng kom for de fem ansatte i byrået, nølte ikke daglig leder John Haugland med å takke ja til tilbudet.

– Ikke minst nå under pandemien registrerer vi jo at digitale tjenester også i vår bransje er mer brukt enn tidligere. Og vi som jobber her på kontoret, er midt i livet og har nok godt av å bli flinkere i sosiale medier. Ingen av oss er veldig ivrige brukere av dette privat, sier Haugland.

– Flott tilbud
Han ser på invitasjonen fra Gokstad Akademiet og Adstate som et flott tilbud for firmaet.

NYTT OPPLÆRINGSTILBUD: – Gravferds-bransjen digitaliseres i rekordfart. Korona-pandemien har ført til store endringer, sier Atle Bjurstedt, daglig leder og rektor ved Gokstad Akademiet på Framnæs.
Foto: Jan Roaldset

Opplæringen skal gi deltakerne innføring i digital markedsføring. Bøe Begravelsesbyrå er vant til å tenke at den beste markedsføringen er godt utført arbeid for kundene.

– Men mer og mer markedsføring skjer jo digitalt, så her har vi en jobb å gjøre, sier Haugland.

Han tenker også at nye generasjoner vil ha andre forventninger til hvordan gravferdsbransjen framstår enn det som møter dem i dag.

– Og så er det jo ekstra hyggelig at de som er best på dette, holder til i Sandefjord, da, tilføyer Haugland.

74 forskjellige byråer er med
Daglig leder og rektor ved Gokstad Akademiet, Atle Bjurstedt, opplyser at de 102 deltakerne representerer 74 ulike begravelsesbyrået fra hele Norge.

– Gravferdsbransjen digitaliseres i rekordfart. Koronapandemien har ført til store endringer. På grunn av smittevernregler blir i dag mange gravferder streamet, deltakere på seremonier må registreres og kundekontakten skjer i større grad på digitale flater. Det er derfor et behov i gravferdsbransjen for å øke kompetansen rundt bruk av sosiale medier, sier Bjurstedt.

Han registrerer med glede at oppslutningen i bransjen om tilbudet fra Sandefjord er enorm.

Økt trygghet i sosiale medier
Målet er å øke kompetanse hos deltakerne, slik at de gjennom økt kunnskap og bedre ferdigheter får større trygghet i å kommunisere med kunder og marked i sosiale medier. Kursene er fleksible, og kan gjennomføres i kombinasjon med jobb. Kurstilbudet gir også muligheter for fem studiepoeng.

– Dette er et godt eksempel på hvordan nettkurs med tidsaktuelt innhold kan gi ansatte verdifull kompetanseheving i et marked med nye utfordringer, sier Bjurstedt.