PRESSEMELDING

Hvem tar seg av de etterlatte dyrene ved dødsfall?

Det gjør Fonus Begravelsesbyrå i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge. De etterlatte dyrene.

Camilla Bergan, Fonus. Foto: Catchlight Fotostudio

Dyrebeskyttelsen Norge har en lang tradisjon for å ta seg av dyr som mennesker forlater.

Fonus begravelsesbyrå har lagt merke til at ingen tar seg av de etterlatte dyrene som blir igjen når noen går bort. Derfor skal vi samarbeide fremover med å ta oss av alle etterlatte dyr. På den måten kan Dyrebe-skyttelsen Norge og Fonus hjelpe både dyr og mennesker til å få et bedre liv sammen Fonus Begravelsesbyrå hjelper mennesker å si farvel. Mennesker i en vanskelig situasjon, som kanskje også «arver» et kjæledyr, men som ikke selv kan ta vare på det.

Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge . Foto: Håkon Sparre

Dyrebeskyttelsen Norge bistår med praktisk hjelp til dyr i nød og omplasserer tusenvis av dyr hvert eneste år. Derfor samarbeider vi om kampanjen «De etterlatte dyrene» som lanseres nå.

– Dette samarbeidet handler om våre sammenfallende interesser og har som mål å knytte enslige mennesker sammen med dyr som trenger et nytt hjem, sier Åshild Roaldset som er daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, entusiastisk.

Fonus skal bistå Dyrebeskyttelsen Norge med omplassering av dyr som har blitt overlatt til seg selv etter at eier har gått bort eller av andre årsaker må finne et nytt hjem.

– Vi har stor tro på dette samarbeidet, sier Camilla Bergan, markedsansvarlig i Fonus. For å skape oppmerksomhet og nå ut til flest mulig, slik at dyr og mennesker skal finne hverandre, har vi laget både film og en egen nettside, https://fonus.no/etterlatte/  hvor dyrene presenteres. Forhåpentligvis vil vi kunne fylle på med glade historier om mennesker og dyr som sammen har fått et bedre liv.

I første runde vil samarbeidet være i Oslo, Viken (Akershus), Hedmark, Ringerike og Vestfold, men både Dyrebeskyttelsen Norge og Fonus håper prosjektet kan utvides til å omfatte hele landet.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Camilla Bergan, markedsansvarlig
Fonus Begravelsesbyrå, telefon 90761711 Camilla.bergan@fonus.no

Åshild Roaldset, daglig leder Dyrebeskyttelsen Norge, telefon 47458844 Aashild@dyrebeskyttelsen.no