Ansvarlig redaktør:
Gunnar Hammersmark | gh@virke.no

Redaksjonskomité:
Gunnar Hammersmark
Jan Willy Løken
Gunhild Melbø Tajet

Styret:
Jan Willy Løken (leder)
Gunhild Melbø Tajet
Vanja Grønhaug
Tore Huuse Øwre
Erik Krogsvold
Selma Puntervoll (vara)
Hilde Skranefjell (vara)

Sekretariat:
Gunnar Hammersmark

Virke Gravferds etiske utvalg:
Ragnar Vigdal, Melhus
Vanja Grønhaug, Bodø (vara)
Jarle Skjennum, Oslo
Anita Undal (vara)
Arnfinn Finmark, Stathelle
Sivert Dyrkorn (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:
Geir Hartvigsen
John Haugland
Kristian Lian
Terje Sveum
Gunnar Hammersmark

www.virke.no/gravferd

Gravferdsnytt produseres av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet.