Podkaster prater om døden

Stadig flere publiserer podkaster med døden som tema. Ulikhetene podkastene i mellom, viser hvor mangfoldig døden er.

– Det er naturlig at det blir laget dødskaster. Jeg opplever at døden har fått økt oppmerksomhet i offentligheten de siste par tiårene, sier Bjarne Kjeldsen, rådgiver i Fagforbundet. Foto: Alf Bergin

Tekst: Kjetil S. Grønnestad

Til tross for pandemien, er det ikke på grunn av den at flere nye podkaster er publisert, som hver på sin måte belyser og debatterer døden. Grunntemaet er det samme, men spennet podkastene i mellom viser at døden er mer enn sorg. Den rommer arbeidsetikk, følelser og livsfilosofi. Og noe så jordnært som jordsmonn.

Fagforbundet belyser etikken på gravplassen
Fagforbundets ene episode, med tittel «Etikk etter døden», ble publisert 8. september 2020. Med sin yrkesfaglige tilnærming, legger de vekt på gravplassen som arbeidsplass. Fagforbundets rådgiver Bjarne Kjeldsen prater om død, verdighet og etiske problemstillinger, men den 53 minutter lange episoden tar også turen innom Lørenskog kirkegård for en prat med driftsleder Bent Salmelid.

– Vi ønsket å vise hvorfor etikk i gravferdsvirksomhetene er så viktig, og på hvilke måter etiske problemstillinger kommer til syne, forklarer Kjeldsen.

Det reflekteres over at gravplassene både er en hverdagslig arbeidsplass for de ansatte, samtidig som de er sørgerom, knyttet til sterke følelser, for de pårørende. En uheldig parkert gravemaskin, eller synlige beinrester i en jordhaug, kan virke traumatisk for en som nettopp har mistet et nært familiemedlem, mens dette ikke oppleves som noe spesielt for den ansatte.

Men gravplassansatte møter også ubehageligheter, ikke minst når de graver en grav. Syn ikke alle takler like godt. Derfor lufter podkasten behovet for debriefing, at ansatte bør få snakke ut om det de opplever i jobben.

– Med tanke på hvor smalt dette er, har vi fått mye, og til dels engasjert, positiv respons. Ansatte er takknemlige for at disse spørsmålene settes på dagsordenen, sier Kjeldsen.

Human-Etisk Forbund vil gjøre det lettere å prate om døden
I første del av februar lanserte Human-Etisk

Forbund (HEF) den fire episoder lange podkasten «Prosjekt døden». De prater om hvorfor vi markerer døden, hva som skjer med den døde, og hva som skjer med de som er etterlatte. Og hvorfor døden er så vanskelig å prate om.

– Målet vårt var å bidra til et mer opplyst ordskifte om døden. Kort og godt drive litt «folkeopplysning», sier Eivind Eggen, seremonirådgiver i HEF.

Målgruppa er unge mennesker i alderen 25-40 år, som ikke har døden nært innpå seg selv. For å appellere til dem, valgte de å ha lys stemning og dynamisk lydbilde. Det inkluderer intervju med kjente personer

– Podkasten forsøker å svare på hva som gjør det så vanskelig å snakke om døden. Samtidig som den prøver å gjøre noe med disse utfordringene, sier Eivind Eggen, som sammen med kollega Siri Sandberg i Human-Etisk Forbund, prater i podkasten «Prosjekt døden». Illustrasjon: Human-Etisk Forbund

som Kristopher Schau, Kaveh Rashidi og Helene Uri. Samtalene mellom Eggen, som er vant til å jobbe med døden, og hans kollega Siri Sandberg, som ikke liker å prate om døden, binder det hele sammen. Et hovedbudskap er at det er bedre å prate om døden når den fortsatt er fjern, slik at man kan bruke den siste tida til å leve, når døden er nær.

– Da kan man stille bedre forberedt, sier Eggen, som legger til at de har fått god respons på en podkast som oppleves informativ og opplysende.

Av litt mer kuriøse tema som tas opp til debatt, er frysetørking, deling av aske og det at man i utlandet kan forvandles til en diamant. Problemet da, er at man går over fra å være en fri person i livet, til å bli en annens eiendom i døden.

Å bo blant gravminner inspirerte til bok og podkast om døden
Også enkeltpersoner synes døden er så fascinerende at det fortjener en egen podkast. Det er ekteparet Vibeke og Andreas Viestad et eksempel på. 27. april publiserte de første episode av «Dødepodden».

– Mange liker ikke å tenke på døden, og har derfor en slags forestilling av begravelse som noe statisk, kjedelig, sørgelig og uforanderlig. Men i virkeligheten er det utrolig fascinerende, sier Andreas Viestad, som sammen med kona Vibeke Viestad, har startet «Dødepodden». Foto: Hector Viestad

Vibeke Viestad er arkeolog, og dermed vant til å forske på fortidig død. Men Andreas Viestad er nok mer kjent som matentusiast, kokebokforfatter og grunnlegger av Geitmyra matkultursenter for barn. Geitmyra omkranses av Nordre gravlund i Oslo, og den beliggenheten vekket til live en ny interesse.

– Huset vi bor i er omringet av graver på alle kanter. Det har gjort oss mer bevisste på mange ting vi ikke har vært oppmerksomme på rundt begravelser. Det mest dramatiske var da alle plastlikene ble kalket, sier han.

Denne tidligere skikken med å svøpe lik i plast, og problemene gravplassene fikk med det, er tema i deres første episode av «Dødepodden».

De to forfatterne jobber med ei bok om død og begravelse som utkommer til høsten. Det var naturlig for dem å prosessere stoffet som podkast, og slik nå flere målgrupper.

Selv om de nettopp har startet sin podkastserie, har de fått flere kommentarer. Også på at han som jobber med mat, nå driver på med døden.

– Men jeg fikk en kommentar som jeg likte god, og det var at jeg nå hadde funnet det eneste andre tema som er helt allmengyldig. Døden som maten, angår oss alle, sier Viestad.

Flere episoder kommer
Fagforbundet vurderer å lage en episode til.

– Vi har snakket om å ha en episode hvor vi går nærmere inn på den flerkulturelle gravplassen og dveler litt mer med utfordringene knyttet til et større mangfold av praksiser og tradisjoner, sier Kjeldsen.

Human-Etisk Forbund, derimot, har foreløpig ingen konkrete planer om flere podkaster.

Dødepodden er bare i startgropa.

– Vi tenker at vi fortsetter til vi stuper, sier Andreas Viestad.

Podkastene kan blant annet høres her:

Fagforbundet «Etikk etter døden»: https://www.fagforbundet.no/yrke/kirke-og-gravferd/aktuelt/podkast-om-etikk-etter-d-den-/

«Dødepodden» ved Vibeke og Andreas Viestad:
https://www.podplay.com/no-no/podcasts/dodepodden-705399

Human-Etisk Forbunds
«Prosjekt døden»:
https://human.no/doden/podkast/

Facebook:

Podkaster om døden belyser tema det er vanskelig å prate om.

Stadig flere podkaster velger døden som tema. De rommer alt fra arbeidsetikk, filosofi og populærvitenskap. Døden er tema for stadig flere podkaster.