Småstoff

Til stede, ikke tilstede eller til stedet

Gravferdsbransjen følges med argusøyne, og i det siste har vi mottatt et par henvendelser om feil bruk av ord i dødsannonser. Her kommer en oppfordring fra en vennlig leser av dødsannonser i Aftenposten. Vi videreformidler dette til alle våre medlemmer, og takker for engasjementet for å gjøre vårt produkt helt korrekte!

Å være til stede skal skrives i to ord, akkurat som å være på plass. Sammensetninger med til stede skal derimot skrives i ett: tilstedeværende, tilstedeværelse. Å tilstede er noe helt annet enn til stede. Tilstede er et verb som betyr tillate, og som brukes lite i dag.

Møtekalender Virke Gravferd

Id-kort

ID-kort kan bestilles hos Virke Gravferd ved å sende en e-post til gh@virke.no. Kortet inneholder fargebilde med hvit bakgrunn, navn på begravelsesbyrå og på den ansatte.

ID-kortet koster 150 kr, kortholder med klips 25 kr og kortholder med snor 35 kr (alle priser er eks. mva).

VIKTIG Å MERKE SEG!

Endringer av formuesforhold i løpet av dødsfallsåret kan ikke tas i betraktning

Formue skal dokumenteres ved kopi av siste skattemelding (selvangivelse) eller siste skatteoppgjør (ligningsutskrift).

Dødsfall skjer etter 1. mai
Det vil være skattemelding eller skatteoppgjør som relaterer seg til året før dødsfallsåret når dødsfallet skjer etter 1. mai.

Dødsfall skjer før 1. mai
Når dødsfallet skjer før 1. mai er det på dødsfallstidspunktet ikke levert skattemelding eller utferdiget skatteoppgjør for året før dødsfallet. Skattemelding eller skatteoppgjør blir i slike tilfeller utferdiget etter dødsfallet.

Når dødsfallet skjer før 1. mai skal skattemelding eller skatteoppgjør for året før dødsfallsåret legges til grunn når fristen for å fremsette krav om gravferdsstønad er overholdt, og søker har

lagt fram dokumentasjonen. Frist for å fremme krav om gravferdsstønad er 6 måneder, jf. folketrygdloven §22-13 andre ledd.

Kildehenvisning;
Rundskriv til folketrygdloven kap. 7: Stønad ved gravferd, §7-2, tredje ledd