FØRST AV ALT: TAKK for tilliten dere viste meg og resten av det ny- og gjenvalgte styret, under årsmøtet den 2. juni. Det er ærefullt og ansvarsfullt. Vi skal forvalte den tilliten til beste for bransjen etter beste evne. Så, jeg ser frem til å ta fatt på to nye år, sammen med resten av gjengen, og ikke minst i nært og fortsatt godt samarbeid med Gunnar.

Hva former et liv?

Det spør forfattere og folk flest seg fra tid til annen. Er det genene våre? Foreldrene? Valgene vi gjør? Utdannelsen? Yrkeserfaringen? Holdningene våre? Menneskene vi møter? Livsanskuelsen og verdiene våre? Min erfaring er at alt dette – og mere til, former livet mitt.

Som gravferdskonsulenter hører vi minnetaler hele tiden. Menneskers dager, erfaringer og relasjoner males med tynne og brede pensler. Ordene oppsummerer, blir levende, og favner levd liv. Hva gjorde han? Hvordan var hun? Episoder og væremåter beskrives, og vi ler og vi gråter.

Jeg har tenkt på det noen ganger: Hva slags minnetale kommer mine nærmeste til å holde i min begravelse? Eller kanskje hakket mer lystelig; Hva kommer kona mi, barna mine og vennene mine til å si til meg på 70-årsdagen min? Og da slår det meg: Det de kommer til å si til meg når den tid kommer, avhenger av hva jeg gjør og sier ovenfor dem – nå – hver av dagene, frem til de skal skrive den talen.

Når jeg skal gi innhold til mine dager, merker jeg at gode forbilder også preger meg.

Gi meg en blomst mens jeg lever, tenker vi – og sier det kanskje også noen ganger.

Nå har jeg lyst til å gi en stor bukett
Den 17. mai fylte Gunnar 70 engasjerte og innholdsrike år. Feiringen ble riktignok litt mer beskjeden enn det som ville ha kledd mannen så godt – folketogene uteble. Ikke desto mindre; Det ble et ikke så rent lite digitalt folketog. Familie og venner, kollegaer og samarbeidspartnere skrev, sang og delte bilder fra et liv, til en mann som betyr mye for mange.

Gunnar er en helstøpt gentleman og hedersmann, med mange beundringsverdige egenskaper. Han lytter, og er verdt å lytte til. Han deler generøst av erfaringer, og han høster gjerne nye. Han har en innsikt som imponerer, og som han gjerne deler med de som spør. Samtidig er han nysgjerrig, og lærer seg gjerne noe nytt. Når det butter, har jeg til gode å se at han gir seg.

Han tar vel imot nye, og er respektert av de erfarne. Gunnar påvirker, og lar seg bevege. Han byr på seg selv, og deler gjerne

sin sangglede med alle oss som hører på og prøver å bli med på notene.

På landsmøtet på Lillehammer i 2017 ble Gunnar utnevnt til æresmedlem i Virke Gravferd. Æresmedlemskapet ble blant annet begrunnet slik:

Kandidaten har i sine ulike roller vist et stort engasjement for gravferdsbransjen, og har i utøvelsen av sitt yrke vært brennende opptatt av å møte mennesker med respekt og verdighet, samt utsøkt, imøtekommende og kompetent service.

Kandidaten viste tidlig gode lederferdigheter, og han har satt sitt tydelige preg på bransjen gjennom å påta seg sentrale verv både lokalt og på landsbasis. Intet aspekt ved moderne byrådrift er ham fremmed.

Folketoget uteble, men flaggene vaiet og gratulantene stod i kø. Vi var mange som ønsket Gunnar en god og velfortjent feiring, og alt godt for hver dag som kommer!

Gunnar, takk for godt samarbeid, og for hva du betyr for meg og så veldig mange andre i den flotte og viktige bransjen vår! Takk for gode og konstruktive diskusjoner. Jeg håper jeg evner å la meg inspirere til å bry meg, la meg engasjere, være raus og tydelig. Du skaper trivsel, Gunnar, og du setter gode spor. Det former en bransje, og det former liv.

Og på tampen:
Til hver og en: Ha en riktig god sommer! Fyll dagene med mening, og la dem telle – når du jobber og når du har fri. Så sees vi på høstsamlingene – det ser jeg også frem til!

Sommerhilsen fra
Jan Willy