Josef Bentzen har jobbet 50 år i begravelsesbyrå, han brenner for verdighet ved livets slutt

Josef Bentzen (69) rundet 50 år i gravferdsbransjen 20. juni 2020. Han er fjerde generasjons eier av Bentzen Moss Begravelsesbyrå.

Mette Eriksen, journalist i Moss Avis. Artikkelen stod først i Moss avis 19.6.2020

– Jeg brenner for verdighet ved livets slutt og de andre verdiene som gravferdsbran-sjen er bygget på. Jeg er gammeldags og konservativ, og jeg er stolt av det, forteller Bentzen til Moss Avis. For dette er han utnevnt som æresmedlem i Virke Gravferd, som er den eneste bransjeorga-nisasjonen for begravelsesbyrå-er i Norge.

– Men er det ikke tungt og trist å jobbe i et begravelsesbyrå?
 
– Det spørsmålet har jeg fått mange ganger. Svaret er nei. Ti prosent av jobben som gravferdskonsulent består i å håndtere døde, og 90 prosent av jobben handler om å ta seg av levende mennesker., sier han. Og han fortsetter:

Uten maske
– Vi treffer mennesker som er i en spesiell situasjon, der de ofte er uten maske. Gravferds-konsulenten blir veldig ofte oppfattet som en positiv del av den vanskelige situasjonen de etterlatte er i etter å ha mistet én av sine kjære, svarer Bentzen.

Det første spørsmålet gravferdskonsulenten gjerne får når etterlatte kommer til begravelsesbyrået første gang etter dødsfallet til én av deres nærmeste er: – Hva gjør vi nå?

– Da svarer gravferdskonsulenten at alt som må gjøres vedrørende dødsfallet og begravelsen skal vi i byrået gjøre sammen med dem. Ofte kommer de etterlatte inn her med høye skuldre men går ut igjen med litt mer senkede skuldre, sier Bentzen.

Variabelt yrke
Han beskriver jobben som gravferdskonsulent som et veldig variabelt yrke, der man ikke vet hva som venter en neste dag.

– Vi møter selvfølgelig også mye sorg og smerte. Da henter man fram evner og egenskaper man kanskje ikke visste at man hadde. Da kommer det godt med at vi har veldig sterkt kollegialt miljø her med flinke, engasjerte og empatiske ansatte i alle ledd som støtter hverandre. Delt sorg er en lettere sorg, det er ren matematikk, sier Bentzen.

Selv bytter han gjerne ut ordet «kondolerer» med «Jeg vet du har det vondt, men trenger du meg, så er jeg her» i møte med sørgende som har mistet én av sine kjære. Det har han lært av en domsprest i Oslo.

Bentze-gården i Konggata
Han vokste opp i Bentze-gården i Konggata 14 blant kister og liktøy og var nest yngst i en søskenflokk på fem. Det var et kristent hjem og familien var aktiv i Den frie, evangeliske forsamling (Logen) i Moss.

– Vi hadde snekkerverksted hjemme, der det ble laget kister, og systue, der det ble sydd liktøy. Jeg fikk tidlig lyst til å følge i fars og bestefars fotspor. Min første jobb familiebedriften ble å klippe ut liktøy, minnes han.

Bentzen-slektens virke i Moss startet med tippoldefar Samuel Bentzen, som ble én av de første rørleggerne i Moss. Tittelen hans var «postmager», og han hadde ansvaret for Moss bys vannledninger og vannposter i 1880-årene.

– Vannledningene den gang var av tre, forteller Bentzen, som har stilt ut biter av de gamle trevannledningene i en glassmonter i begravelsesbyråets lokaler på Solgård skog.

Det fortsatte med oldefar Hans Bernhard Bentzen, som fikk borgerskap i Moss som snekkermester i 1875. Han drev snekkerverksted og lagde likkister. Bestefar Josef Bentzen tok opp arven etter sin far og reiste til Sveits og tok utdannelse der i møbelsnekkeri. Han fikk svennebrev i møbelsnekkeri i 1903.

De vanskeligstilte
Faren Leif Josef Bentzen var utdannet møbelsnekkermester. Han og hustruen Anni hadde et spesielt engasjement for de vanskeligstilte i byen, og de hadde på en måte et åpent hjem for de svake i samfunnet.

– Min far Leif Josef Bentzen var min viktigste mentor både faglig og i livet generelt. En person med sterk integritet, menneskelige egenskaper som samvittighetsfull, ærlig og med medfølelse for mennesker i en vanskelig situasjon. Han var meget respektert innen bransjen og var med å stifte Begravelsesbyråenes Forening Norge. Han tok godt vare på sine ansatte og var kunnskapsrik i alle gjøremål, sier Josef Bentzen.

Nå er også femte generasjon Bentzen, sønnen Paul Josef, i full sving i familiebedriften.

Og helt fram til nå har Josefs kone Bjørg vært regnskapsansvarlig der.

– Har begravelsesbransjen endret seg mye på de 50 årene du har vært med?

Store forandringer
– Ja, jeg kjenner nesten ikke bransjen igjen. Publikums krav og behov har endret seg mye i løpet av disse 50 årene. Det har blitt mer det jeg kaller skreddersøm når det gjelder begravelser, svarer Bentzen.

Når pårørende spør om hva som er vanlig innen begravelser, følger han opp med å svare at det egentlig er uinteressant.

– Hvordan vil dere ha det, spør jeg i stedet.

Valgmulighetene i dag er mange.

Det er fire hovedkategorier begravelser å velge mellom: Tradisjonell, feiring av livet, livssynsnøytral eller uten seremoni og minnestund.

– Jeg er litt bekymret over utviklingen der flere og flere velger gravferd uten seremoni. En sorg og en gravferd er en viktig hendelse i et liv som det er viktig å ha en seremoni rundt, så man får tatt et verdig farvel, og for å få en bekreftelse på det som har skjedd, sier han.

Mekler og coach
En gravferdskonsulent får av og til også rollen som mekler og coach, for eksempel i møte med familier der det har vært både første, annen og tredje gangs ekteskap og barn i ulike kull.

– Vår oppgave er å tilrettelegge slik at alle blir ivaretatt. Men hvis det for eksempel er fire søsken som ikke klarer å bli enige om den avdøde moren eller faren skal kremeres eller begraves, så er det til slutt kommunen som må ta den endelige avgjørelsen. Og den kan ikke påankes. Heldigvis er det ikke så ofte dette skjer, legger han til.

I dag er det fem ulike selskaper som er knyttet til Bentzenfamiliens
forretningsvirksomheter innen gravferd:

Bentzen Invest AS er morsselskapet og paraply.

Bentzen Moss Begravelsesbyrå AS er selskapet som er grunnlaget for oppbyggingen av virksomhetene.
www.bentzengravferd.no

Bentzen Utstyr AS er leverandør til landets begravelsesbyråer som liktøy, hygieneutstyr og alt annet som byråene behøver.
www.bentzenutstyr.no

Bentzen AS er utstyrsleverandør til kirkegårder, kapell, institusjoner og elektriske kjøretøy til industri, parkanlegg, kirkegårder.
www.bentzenas.no

Bentzen Eiendom AS drifter eiendommer