Strukturendringer i bransjen – hvordan påvirker det Virke gravferd?

Grupperinger og sammenslutninger av byråer i gravferdsbransjen, har eksistert i flere tiår. De 5-6 sammenslutningene som vi har i Norge, har ulike formål, ulikt eierskap og organisering, og ulik grad av forpliktelse ovenfor hverandre.

At strukturendringer skjer i en bransje som vår, er helt naturlig. Og, at byråer av ulike grunner fortsatt søker sammen, bør ikke overraske noen. Allikevel; Det er naturlig å lure på hva som skjer med mitt byrå når naboens byrå blir solgt eller går inn i et forpliktende samarbeid med andre. Det er også naturlig å undre seg over om Virke gravferd fortsatt vil innfri mine forventninger når organisasjonen vi er tilknyttet, også berøres av endringene.

Mange vil ha fått med seg at GSB (Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer) i våres byttet navn til Heder, og at de de siste månedene også har fått noen nye medlemmer. Et par av disse medlemmene er i tillegg valgt som styremedlemmer i Virke gravferd. Er det problematisk? Mer om det straks.

Et av kjennetegnene ved bransjen, er at vi kaller hverandre “kollegaer”. At vi jobber med det samme, er åpenbart. Samtidig er det sånn at mange av oss konkurrerer om de samme oppdragene. Da er det kanskje enda mer dekkende å kalle hverandre “konkurrenter”. Vi kan allikevel behandle hverandre kollegialt og med respekt. Og, det finnes naturligvis grenser for hva vi som konkurrenter kan samarbeide om.

Som en del av Virke, skal Virke gravferd være et bransjefaglig interessefellesskap, som først og fremst sørger for gode rammevilkår. Vi skal ivareta medlemmenes ulike faglige behov og fremme kollegialt fellesskap. Vi skal gjøre vårt for å styrke bransjens omdømme. Og, vi skal legge til rette for å bidra til et høyt faglig og etisk nivå. Med hvert vårt utgangspunkt, er vi i styret valgt for å jobbe sammen mot disse målene – for å styrke og tjene medlemmenes interesser i å videreutvikle en bærekraftig bransje.

Så blir spørsmålet: Endres dette når det sitter flere Heder-medlemmer rundt styrebordet? Sånn jeg ser det – nei. Hvorfor ikke? Fordi styret – hver for oss og sammen – fortsatt kommer til å være tro mot grunnlaget vi er valgt på. Men, hva jeg mener om dette, kan likevel ha begrenset betydning – for deg. Vi har forståelse for at noen kan undre seg over dette, og til og med oppleve det som problematisk. 

Dette ønsker vi i styret åpenhet rundt. Derfor vil Representantskapet bli innkalt til et videomøte i oktober. Der vil Gunhild informere om hva Heder er og ikke er. Jeg kommer til å utdype litt mer om hva styret tenker om dette. Og lokallagslederne vil naturligvis få stille spørsmål. Dersom du har spørsmål til dette, må du gjerne ta det via din lokallagsleder.

Så skal vi i styret, sammen med Gunnar og resten av Virke, bidra til at bransjen vår oppleves som profesjonell og relevant av kundene og samarbeidspartnerne våre. Med den strukturen bransjen til enhver tid har.

 

Vennlig hilsen
Jan Willy Løken, styreleder